Økonomiudvalget 09.02.2010 sag 2, notat om sygefraværet og Projekt Aktiv Arbejdsmedicin …. Svend-Erik Hermansen


Økonomiudvalget 09.02.2010 sag 2, notat om sygefraværet og Projekt Aktiv Arbejdsmedicin …. Svend-Erik Hermansen

Da Falck Healthcare i maj 2008 gik i gang med en foranalyse af sygefraværet og dets omkostninger for Høje-Taastrup Kommune, blev sygefraværet for de seneste 12 måneder opgjort til 6,6%. Det fremgår af Falck Healthcares foranalyse-rapport, at FHC forventede, at HTK ville kunne reducere dette sygefravær med mindst 20% i løbet af et år ved at igangsætte Projekt Aktiv Arbejdsmedicin. FHC lagde dog samtidig vægt på, at HTK selv – parallelt med projektet – iværksætter en række initiativer selv i relation til sygefraværet. Det gælder fx bedre sygefraværsstatistikker, øget information til lederne om, hvordan man håndterer sygefravær samt fokus på betydningen af god ledelse.

Reklamer