Forslag fra A vedrørende Høje-Taatrup Miljøpark …. Svend-Erik Hermansen


Forslag fra A vedrørende Høje-Taatrup Miljøpark …. Svend-Erik Hermansen
Forslag fra A om drøftelse af trafikale konsekvenser af en mulig placering af forbrændingsanlæg, biogasanlæg, genbrugsanlæg og forskningsaktiviteter m.v. i Høje-Taastrup Kommune

I forbindelse med møderne i Teknisk Uvalg og i Plan – og Miljøudvalget den 7.april blev byrådet orienteret – uden for egentlig dagsorden – om status for Vestforbrændings planer med anlæg og placering af Høje-Taatrup Miljøpark alene med udgangspunkt i oplysninger fremlagt af Vestforbrændings direktion.