Så er vi oppe på 270.000 tons! (1)


Omsider er en stillingtagen til det nye forbrændingsanlæg placeret i Hedehusene eller i Høje-Taastrup nu også nået til behandling i byrådet i Høje-Taastrup kommune.
Sagen om indsendelse af en såkaldt kapacitetsansøgning om fremtidig forbrændingskapacitet er sat på dagsordenen på Plan – og Miljøudvalgets møde onsdag den 10.juni.

Her viser det sig, at der nu ikke længere planlægges med et forbrændingsanlæg på 215.000 tons, men i stedet med et betydeligt større anlæg på ikke mindre end 270.000 tons til en såkaldt ovnlinje 7 med yderligere muligheder for etablering af endnu en ovnlinje af ukendt størrelse.

Når sagsmaterialet forelægger, vil det også fremgå af disse sider – formentlig med kommentarer om den aktuelle situation………

Reklamer