Nej til Zieglers skole-spareplan.

Den konservative borgmester, Michael Ziegler, har nu gennemtrumfet en skadelig spareplan for vores folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune.
En spareplan, der mærkbart forringer folkeskolerne, er Socialdemokraterne selvfølgelig lodret imod, og vi stemte derfor klart NEJ til Zieglers skole-spareplan.
Skolelukninger skal nu alene bruges til at lukke hullet i kommunekassen. Et hul der er skabt dels pga. den borgerlige regerings snævre økonomiske rammer, men i lige så høj grad fordi den konservative borgmester har ladet kommunens økonomi sejle. Sidste år overskred Ziegler budgettet med 100 mio. kr. – det er aldrig set tidligere!
Fra socialdemokratisk side har vi hele tiden sagt, at vi vil have bedre folkeskoler – ikke billigere folkeskoler! Socialdemokraterne vil kun gå med til færre skoler, hvis vi samtidig kan give en håndfast garanti til forældre og elever om en bedre folkeskole med øget faglighed og konkrete kvalitetsløft, som mere IT og motion samt bedre faglokaler og 2 lærere/undervisningsassistenter i indskolingen. Vi får ikke øget faglighed og konkrete kvalitetsløft, hvis pengene ikke bliver indenfor skolerne.
I stedet får vi nu Zieglers skole-spareplan, der betyder:
En ren spareøvelse – i de borgerliges beslutning nævnes der ikke med et eneste ord noget om kvalitetsløft eller bedre folkeskoler!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Klassekammerater splittes op i nye klasser på nye skoler – hele klasser flyttes ikke!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Manglende dialog og inddragelse – nye skoler blev bragt i spil i 11. time!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Stor uvished om placeringen af specialklasser, modtageklasser og ADHD-børn!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Usikkerhed om økonomien holder og midlertidige løsninger med pavilloner for eleverne
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Gå ind på hjemmesiden http://zieglersskolespareplan.blogspot.com/  og vis din utilfredshed nu.
Reklamer