Socialdemokratiet mener:

At udvikle vores skoler er ikke nogen nem løsning, med en så stram økonomisk ramme som regeringen har sat kommunerne i i øjeblikket, derfor kan sammenlægninger af skoler være et nødvendigt onde i vejen frem.

Men det er ikke nemt at lukke skoler, og det kræver et grundigt forarbejde med mange beregninger, og ikke mindst en lang og grundig dialog med alle involverede parter ikke mindst lærer, elever og forældre. Derfor havde Socialdemokraterne gerne set, at Borgmesteren og hans flertal havde levet op til de oprindelige intentioner, om dialog og inddragelse, samt at evt. skolelukninger sker ved overflytning af hele skoler og hele klasser.

Tirsdagens byrådsmøde viser desværre, at det ikke betyder noget for de borgerlige partier. På Byrådsmødet var det var ikke aktuelt, hvad Socialdemokraterne mente om skolestrukturen, for de borgmesteren havde allerede truffet sit valg – valget faldt på at lukke både Parkskolen og Rønnevangsskolen, der til alles overraskelse pludselig blev trukket frem som en tyv om natten.

Socialdemokraterne havde hellere set, at man havde været loyal over for det scenarie, som byrådet vedtog i marts, hvor skoler der kunne komme i spil fik reel mulighed for at deltage i en dialog herom, og forberede sig på en evt. sammenlægning.

Tilmed bliver overflytning af eleverne fra Rønnevangsskolen til en ny skole, på den værst tænkelige måde. Rønnevangsskolen skal splittes op og fordeles på to skoler – et spor til Borgerskolen og ét til Torstorp. Samtidig vil eksisterende og velfungerende klasser bliver sprængt og fordelt på modtageskolens eksisterende klasser, og som dermed samtidig bliver fyldt til bristepunktet.

Væk er de gode relationer og sociale venskaber, som er bygget op gennem flere år – og væk er det velfungerende forældresamarbejde – og væk er muligheden for at fortsætte på en anden skole med de samme velkendte kammerater og lærer.


Det er ikke kun eleverne på Rønnevangsskolen der nu skal gå i uvished, også børnene i vores specialklasser, børn med ADHD, børn i vores modtager klasser, ja alle de børn der har brug for lidt ekstra skal også fortsat gå i uvished.
Forudsætningerne har ændret sig væsentligt fra tankerne om skolestrukturarbejdet blev igangsat og til nu. Det der i sit udgangspunkt, var projekt om at højne fagligheden, er nu strandet i et økonomisk projekt.
Socialdemokraternes forudsætning for at deltage i Skolestrukturudvalget var, og er: Vi vil udvikle vores skoler, ikke afvikle vores skole.

Med byrådets beslutning undlader man at gøre noget ved kommunens mest forfaldne skole, man lukker øjnene for vores integrationsproblemer, og man gør ikke noget for at styrke fagligheden i udskolingen

Reklamer