Uenighed om at bevare skole

Taastrup: Selvom forslaget om at lukke Selsmoseskolen i Taastrup nu reelt er taget af bordet, så er der ikke enighed om den beslutning.
Flertallet har stemt for at bevare skolen, blandt andet på grund af gode faglige resultater, men Socialdemokraterne er ikke med i den båd.
– Hvis man skulle sammenlægge flere skoler i øst, havde vi hellere set, at man havde holdt fast i scenariet fra marts, hvor man lukker Selsmoseskolen og overfører eleverne som hele klasser til Borgerskolen. På den måde kunne man samtidig videreføre nogle af de gode resultater fra skolen, med blandt andet skole-hjem samarbejdet og elementer af heldagsskolen, siger Mette Søndergaard Pedersen (S), der er næstformand i Skolestrukturudvalget.
At overflytte Selsmoseskolen til Borgerskolen ville kræve store investeringer i Borgerskolen, men det bør ikke være en hindring, mener Mette Søndergaard Pedersen.
– Hvis viljen var der, så kunne man også finde pengene, siger hun.
Nu blev det i stedet Rønnevangsskolen, der kom i spil til lukning, og eleverne skal i så fald fordeles på Borgerskolen og Torstorp Skole, mens skolen omdannes til et plejehjem.
Nu blev det i stedet Rønnevangsskolen, der kom i spil til lukning
Reklamer