Byrådets beslutning 31. august om skolestruktur

Byrådet har bl.a. taget principbeslutning om at sammenlægge Parkskolen med Grønhøjskolen. 30. september tages stilling til principbeslutning om lukning af Rønnevangsskolen.
Byrådet besluttede på sit møde den 31. august 2010 følgende:
  • Parkskolen lukkes og sammenlægges med Grønhøjskolen.
  • Parkskolens bygninger og arealer anvendes til uddannelses- og kulturhus – bl.a. Linie 10 og Ungdomsskolen samt nogle administrative funktioner.
  • Der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for lukning af Rønnevangsskolen – forudsætningen er, at bygningerne kan ombygges til plejecenter, idet salgssummen skal bidrage til finansieringen af den fremtidige skolestruktur.
  • Hedehusene Skole lukkes ikke, og skolen beholder overbygningsklasserne (7.-9. klassetrin) – men der er taget principbeslutning om at bygge ny skole i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet og i den forbindelse at tage skolestrukturen i vest op til revision.
  • Gadehaveskolen skal være profilskole, der arbejdes videre med nye lokaler til Højgården (skal være et samlet skole- og fritidstilbud), placering af gruppeordninger (børn med udviklingsforstyrrelser) og samlet placering af modtageklasser.
  • Der arbejdes ikke videre med mulighed for en såkaldt ’landsbyordning’ i Reerslev (sammenlægning af skole og institutioner).
  • Når den ny skolestruktur er besluttet, arbejdes videre med en revurdering af kommunens daginstitutionsområder og klubstruktur.
Ovenstående er en sammenfatning. Du kan læse hele byrådets beslutning under Dagsordener og referater.
Debat om fremtidens skole
Byrådet behandler den fremtidige skolestruktur, herunder principbeslutning om Rønnevangsskolens fremtid, på byrådsmøde den 30. september 2010. I perioden frem til byrådsmødet vil der være dialog med de involverede parter.
Du kan også deltage i debatten om fremtidens skole. Læs mere om, hvordan du deltager i debatten. 

Følg også Socialdemokraterne i Høje-Taastrup debat på http://zieglersskolespareplan.blogspot.com/  eller du kan støtte os på FaceBook Zieglers Skole-spareplan . Vær med i debatten.

Skoleafvikling, men ingen skole udvikling 

2 år er der nu brugt på forarbejdet, der skulle give skolerne i Høje-Taastrup et løft, og resultatet: skoleafvikling, men ingen skole udvikling.

Et flertal i byrådet traf i tirsdags beslutning om den nye skolestruktur, og dermed skulle lang tids usikkerhed for vores børn endelig være slut, men nej sådan skulle det ikke gå – der er stadig ingen afklaring for børnene i specialklasserne, for børnene med ADHD, for børnene i modtagerklasserne, for slet ikke at tale om de mange børn der kan blive ramt af en lukning af Rønnevangsskolen, som de konservative pludselig har fået på banen som en tyv om natten.

De borgerlige har nemlig udtænk en genial plan – vi vil lukke to skoler så vi kan spare penge, og børnene, dem må vi så se hvor vi kan få plads til – børnene med behov for ekstra støtte placeres ud fra hvor det vil være billigst, og børnene på Rønnevangsskolen kan vi tage en for en, og putte ned i de klasser hvor der nu er plads!

Jeg er sikker på at det nok skal give de børn et stort løft, og få dem væk fra deres trygge rammer!

Hvor er det faglige løft blevet af? Hvad er der sket med løfterne om åbenhed og inddragelse, og hvor er visionerne blevet af?
Jeg erkender at regeringens stramme greb overfor kommunerne gør at økonomien er stram, men det undskylder ikke et resultat der skaber større usikkerhed og ikke indeholder nogen form for visioner.
Peter Hamborg Faarbæk
Formand for skolebestyrelsen
GrønhøjskolenReklamer