De konservative slingrer

De konservative har nu skiftet holdning og vil nu lukke Rønnevangsskolen – et helt nyt scenarie, der ikke er gennemarbejdet, ligesom det har været holdt helt udenfor den debat der har været med forældre, lærere mv. i de seneste 6 måneder.
 Når Rønnevangsskolen ikke tidligere har været i spil, hænger det formegentlig sammen med at det er en velfungerende skole, og at det samtidig er et sted hvor der også foregår mange fritidsaktiviteter herunder svømmeundervisning af mange skolebørn. Men nu skal det altså være slut, har de konservative besluttet sig for – det kan undre når man tænker på at:

·         De konservative har i mange år råbt op om at vi har et dyrt skolevæsen i Høje-Taastrup, men alligevel ønsker man ikke at lukke den dyreste af skolerne i Taastrup

·         De konservative siger vi skal have større skoler, men alligevel vil man ikke lukke den mindste af skolerne i Taastrup

·         De konservative siger man vil mere integration, men ønsker ikke en større spredning af børnene med anden etnisk baggrund

Jeg forstår det ikke – jo måske alligevel når jeg ser deres forslag til budget for 2011, så begynder det at stå mere klart for mig – der er simpelthen ikke noget ønske om at udvikle vores skoler, kun et ønske om at lave store million besparelser på skolerne, enten ved at lukke dem, eller ved at foreslå kæmpe besparelser.

 I budgettet som netop er blevet 1. behandlet i byrådet fik de konservative vedtaget at der skulle – flere elever i klasserne, færre undervisningstimer, færre ressourcer i indskolingen såvel som i udskolingen samt en lukning af Rønnevangsbadet for blot at nævne nogle af de ting der fremgår af budget som blev vedtaget 1. gang i byrådet i sidste uge – fantastisk, det skal nok styrke vores folkeskoler.
 Socialdemokratiet ønsker udvikling af vores folkeskoler, de konservative er nu i stedet i gang med at afvikle dem – lukke to skoler, og lave massive besparelser på resten – det kan og vil socialdemokratiet ikke være en del af.

Reklamer