Rønnevangsskolen. Harmonisk skolelukning?

Kilde:Lokalavisen Taastrup
Mette Søndergaard Pedersen, Byrådsmedlem (A)
I Rønnevangsskolens distrikt er børnetallet stigende.
HØJE-TAASTRUP: I sidste uges Lokalavis skriver de konservative, at de vil gennemføre »harmoniske« skolelukninger. Med lukning af Rønnevangsskolen vil der efter min mening være tale om det stik modsatte – nemlig lukning af en harmonisk skole!
Rønnevangsskolen er en velfungerende skole i et velfungerende boligområde med stisystemer som sikker skolevej. Rønnevangsskolen er en skole i udvikling. Skolestrukturarbejdet taler om profilklasser.
Det har Rønnevangsskolen allerede etableret med Rømer- og Aspirantlinjen. Skolestrukturarbejdet taler om kommunen som »spydspids for integration«. Rønnevangsskolen har en harmonisk elevsammensætning, hvor andelen af  to-sprogede er tæt på gennemsnittet for kommunens folkeskoler, og der er gode faglige resultater ved undervisning af  tosprogede. Skolestrukturarbejdet taler om lukning af skoler pga. faldende børnetal.
I Rønnevangsskolens distrikt er børnetallet stigende.
De konservative foreslår skolen splittet op på to andre skoler, og nuværende klasser på Rønnevangsskolen skal spredes ud i klasser på Torstorp Skole. Stærkt presset af  vrede og bekymrede forældre gives der nu en konservativ garanti for, at klasserne forbliver samlet men kun det første år. Hvad skal det hjælpe? Og hvor skal eleverne være i det år? I midlertidige barakker eller vil man inddrage faglokaler?
Mig bekendt står der ikke ni tomme undervisningslokaler på Torstorp Skole, der bare venter på eleverne fra Rønnevangsskolen? Alternativt skal et af de eksisterende spor på Torstorp splittes op? Jeg kan ikke få øje på en harmonisk skolelukning.