Rønnevang og Selsmose

Følg skoledebatten om fremtidens skole på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside http://www.htkdebat.dk/


Rønnevang og Selsmose

af jmz, Saturday 9. October 2010, kl. 00:34 (2 timer, 41 minutter siden) @ kurtsc
Hej Kurt og tak for dit svar,
Jeg kan godt se, at børn der går i Selsmoseskolen vil have længere til nærliggende skoler og jeg er enige med dig i, at det ikke er optimalt.
At lukke Rønnevangskolen fordi den geografisk ligger placeret på en måde, at børnene kan fordeles med kortest mulig afstand, er heller ikke optimalt.
Hvis jeg skulle beslutte hvilken skole der skal lukkes, vil jeg basere min beslutning på fakta:
– Rønnevangskolen har dobbelt så mange elever som Selsmoseskolen. Hvis I vælger at lukke Rønnevangskolen vil I gør det svært for dobbelt så mange børn og dobbelt så mange familier. At lukke en skole er en upopulær beslutning, som har negativ effekt på børn og forældrene; effekterne burde begrænses til så få børn som mulig.
– Rønnevangskolen er mere ”populær” en Selsmoseskolen. Dette kan tydelig ses i skolestrukturanalysen: 72 % af forældre til børn i Selsmoseskolens distrikt fravælger skolen. Dette betyder, at allerede i dag er der rigtig mange forældre i Selsmoseskolens distrikt der vælger en skole der ligger 2 km værk eller længere (hvorfor?). Dette er heller ikke optimalt.
– 93 % af eleverne i Selsmoseskolen er 2-sprogede. Dette er heller ikke optimalt og bidrager til at flere børn har brug for specialundervisning.
– Rønnevangskolen vil splittes ved lukningen. Jeg ved at der er tale om at flytte hele klasser, men det duer ikke i praksis, da mange familier vil vælge den skole der ligger tættes på hvor de bor og det vil betyde at klasserne vil ende med at blive splittet. Problemstilling er ikke anderledes for Selsmoseskolen, men her er der mange færre børn.
– Rønnevangskolen har 3 spor (2 rigtige spor og 1 specialklassespor). Selsmoseskolen har kun 2 spor.
– Du nævner at Rønnevangskolen har en gennemsnitlig klassekvotient på 17 og synes at det ikke er holdbart. Men klassekvotient på Selsmoseskolen er lavere ifølge skolestrukturanalysen
.
Skolelukningen vil have en negativ effekt på mange børn og familier. Jeg håber, I vælger en løsning der påvirker så få børn som mulig og forbedrer integrationen af 2-sprogede børn i kommunen.
Jeg går ud fra, at I har lavet en analyse af begge modeller (lukning af Rønnevangskolen versus lukning af Selsmoseskolen) med omkostninger, besparelser, risici, konsekvenser, osv. Hvor kan jeg finde analysen?
Med venlig hilsen
Jorge Luis Martinez

Hele tråden: