Skolesammenlægning. Manglende forældreinddragelse

Peter Hamborg Faarbæk, Formand, skolebestyrelsen, Grønhøjskolen
Jeg skriver på vegne af skolebestyrelsen på Grønhøjskolen, som er noget forundrede over den proces der nu er sat i gang omkring sammenlægningen af bl.a. Grønhøjskolen og Parkskolen. Vi har stor forståelse og respekt for, at man gerne vil forsøge at fremskynde processen, hvilket vi også selv har en stor interesse i. Modsat mener vi også at det er vigtigt, at der er den fornødne respekt om beslutningerne, og at man samtidig viser i praksis, at man mener aktiv forældreinddragelse, som man har talt så meget om.
For kort tid siden blev der udsendt høringsmateriale om den nye skolestruktur, som en del af dette materiale, var der vedlagt to bilag, der omhandlede hvordan processen omkring byggeriet og kulturformningen på den »nye« skole skulle finde sted. Få dage efter at vi modtog dette materiale, modtog vi det samme materiale en gang til, denne gang sammen med en tidsplan hvoraf det fremgik, at arbejdet med at forme det nye byggeri og den nye kultur på de sammenlagte skoler ville  påbegynde straks. 
For os er det en højst besynderlig måde at handle på, først udsender man materiale i høring, inden denne høring er overstået, og dermed også lang tid før den endelige beslutning omkring sammenlægningen af skolerne har fundet sted, igangsættes arbejdet i de »arbejdsgrupper« der skal forme de »nye« skoler.
Vi mener det er stærkt kritisabelt, at man på denne måde, dels ikke vil afvente byrådets endelige beslutning omkring skolesammenlægningen, men ej heller vil afvente hvilke synspunkter der måtte komme omkring disse arbejdsgrupper i en høringsproces.
Når vi så ser på indholdet i de to »arbejdsgrupper« må vi konstatere, at det på mange områder er ganske fornuftige papirer, som beskriver en på mange måder god proces, men der er efter vores opfattelse også et stort minus. Hvor er den vigtige inddragelse af forældre og elever som man har talt så meget om? Den er placeret på nogle såkaldte »camps« og ikke mange andre steder, »byggearbejdsgruppen« bliver sammensat med 10 ansatte fra de to skoler, samt en række ansatte fra administrationen mv. samt  EN forældrerepræsentant fra hver skole – altså 2 i alt! 
Samtidig er der ikke blevet plads til eleverne i denne arbejdsgruppe. Hvis man ligeledes ser på »kulturarbejdsgruppen« denne kommer til at bestå af ansatte fra de to skoler, men ingen forældrerepræsentanter – hvis man ser på indholdet af hvad denne arbejdsgruppe skal arbejde med, omhandler det på en række  områder, elementer som normalt er vigtige spørgsmål for en skolebestyrelse herunder skole/hjem-samarbejdet. Det  er for os dybt uforståeligt, at man fra skolestrukturudvalgets side har valgt en sådan  fremgangsmåde, og en sådan direkte inddragelse af forældrene eller rettere mangel på samme, hvilket gør os noget nervøse omkring den videre proces. 
Arbejdet i arbejdsgrupperne er nu påbegyndt, og  Grønhøjskolens forældrene og deres børn er repræsenteret med en enkelt person!
Reklamer