8. Godkendelse af låneoptagelse i Vestforbrænding

Læs også  Energistyrelsens afslag betyder ikke noget…..!

Følg seneste Nyt på www.svend-erik.nu Sagsfremstilling:
Vestforbrændings bestyrelse godkendte 15.09.2010 en indstilling om foreløbig låneramme 2010-2012 på 86 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter. En sådan disposition kræver ifølge vedtægterne en udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
I brev af 08.11.2010 anmoder Vestforbrændings bestyrelse derfor om Byrådets samtykke til:
Foreløbig låneramme 2010-2012.
·       at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 86 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter jf. tabel 1 i indstillingen,
·       at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, 2-3,
Foreløbig låneramme vedr. 2010-2012 omfatter følgende projekter:
Projekt (Mio. kr.)
2010
2011
2012
I alt
1
Høje Taastrup Miljøpark
4,0
4,0
0,0
8,0
2
Wastelab
5,0
6,0
0,0
11,0
3
Udvidelse af Administrationsbygning Glostrup
31,0
7,0
0,0
38,0
4
Nye fjernvarmepumper
14,0
1,0
0,0
15,0
5
Ressourcecenter og udvikling af Innovation, Oplevelse og Læring
3,0
4,0
3,0
10,0
6
Biologisk behandling
2,0
2,0
0,0
4,0
Total
59,0
24,0
3,0
86,0
Nærmere beskrivelse af projekterne findes i brev af 08.11.2010 fra Vestforbrænding, dok.nr. 3015334.
I orienteringsbrev af 19.11.2010 fra Vestforbrænding (dok.nr. 3022319) fremgår at Vestforbrændingens bestyrelse har godkendt indstillingen til foreløbig låneramme efter forudgående detaljeret gennemgang af likviditetsudvikling i Vestforbrænding, herunder gennemsnitslikviditeten, dennes størrelse og sammensætning, en vurdering af nødvendig likviditet og baggrunden for ”kasseopdelingens” udvisende m.v.
I samme brev orienteres om eventuelle miljømæssige konsekvenser af de 6 investeringer. Det er Vestforbrændingens vurderig, at projekt 3 og 4 har positive påvirkning på miljøet og øvrige projekter har ingen miljømæssige konsekvenser.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 15.12.2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Byrådets samtykke til, at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 86 mio. kr. berører ikke Høje-Taastrup Kommunes egen låneramme, men vil dog betyde en stigning i kommunens kautionsforpligtelser.  
Andre relevante dokumenter:
Brev af 08.11.2010 fra Vestforbrænding, dok.nr. 3015334
Brev af 19.11.2010 fra Vestforbrænding, dok.nr. 3022319
Indstilling:
Administrationen indstiller, at Byrådet imødekommer anmodning fra Vestforbrændings bestyrelse.
Økonomiudvalget 07-12-2010 (Sag 8)
A stillede følgende ændringsforslag: Låneoptagelse i Vestforbrænding på i alt 78 mio. kr. godkendes.
For stemte A, og imod stemte: B, C, F, O og V.
Ændringsforslaget bortfaldt hermed.
Herefter anbefalede B, C, F, O og V indstillingen og A stemmer imod låneoptagelsen i Vestforbrænding på 86 mio. kr., da 8 mio. kr. angiveligt skal anvendes til udbygning af Høje-Taastrup Miljøpark på trods af Miljøstyrelsens tilkendegivelse af 5. juli 2010 om at det nødvendige affaldsgrundlag ikke er til stede for en kapacitetsudvidelse.
Reklamer