Lærer: Undervis selv jeres børn – for jeg har ikke tid

Her er min dagligdag som lærer: Min klasse har lige haft besøg af en tandplejer i to timer.
Næste uge kommer to sundhedsplejersker og giver seksualundervisning i tre timer.
Ugen efter får vi besøg af en, som vil fortælle om trafikulykker. 
I dag har jeg været på besøg på handelsskolen med den 8.-klasse, jeg er klasselærer for.
I morgen skal vi på det almene gymnasium.
Og i overmorgen besøger vi Højere Handelseksamen.
For tre uger siden brugte vi to hele dage på besøg på erhvervsuddannelserne. 
I forvejen har vi brugt tre dansktimer på forberedelse og planlægning. Og i næste uge bruger vi tre timer på evaluering og efterbehandling. 
Desuden har min klasse i tolv uger været ansvarlig for udlevering af mælk og mad i skolens madordning.
Oveni er der så de timer, hvor enkelte elever er fraværende, fordi bl.a. tandlægebesøg finder sted i skoletiden.
Mit lille regnestykke viser, at i løbet af seks uger bruger jeg og klassen 19 lektioner ud af de 42, vi har til dansk og klassens tid, på de ovennævnte opgaver.
Dertil kommer, at matematik, engelsk, tysk og de andre fag naturligvis også har måttet afgive timer.
Stadig mere tid i folkeskolen bruges på alt muligt andet end det faglige.
– og en anden lærer kan nikke genkendende til billedet: Udover ovenstående liste skal der laves elev-samtaler, som der nu ikke længere sættes ekstra tid af til. Og så er der ‘de omlagte uger’, som bruges på projekt eller temaarbejde, hvilket i sig selv er både nobelt og fint. Men sammenlagt – med alle de afbræk – er det vanskeligt at holde tråden.
Læs hele artiklen her.
Reklamer