Taastrup-kredsen er mere end klar til valg

Kære borger på Vestegnen

1
Hele mit voksne liv har jeg kæmpet for Socialdemokratiets ideer og søgt at omsætte disse ideer i en bedre hverdag for danskerne. Jeg har altid kæmpet for fællesskabet og imod uligheden. Jeg er stolt af, at vi – mens jeg var finansminister i 90’erne – fik 200.000 flere danskere i arbejde og skabte bedre velfærd.

Det socialdemokratiske projekt handler om at investere i en bedre fremtid, hvor privat og offentligt indsats går hånd i hånd for skabe beskæftigelse for alle og derved også råd til velfærd og miljø for alle. Danmark skal i en omtumlet og foranderlig verden forblive blandt et af de rigeste, mest lige og trygge samfund. Det må aldrig blive den private pengepung, der bestemmer om vi har gode boligforhold og adgang til uddannelse og sundhedsydelser af høj kvalitet; med ordentlig omsorg for gamle; med gode børnehaver og folkeskoler.Som bedstefar til fem dejlige børnebørn syntes jeg at kampen for disse mål er så vigtige som nogensinde.Danmark har i 9 år haft en regering, der har prioriteret det private på bekostning af det fælles. Der er uddelt ufinansierede skattelettelser. Især til dem, der i forvejen har allermest. Grådigheden blev Gud. Mange penge blev lånt på oppustede værdier i fast ejendom og aktier. Men boblen bristede. Mange blev arbejdsløse og mange er gået fallit i deres bolig eller virksomhed, fordi de lod sig forføre til at købe for dyrt og låne for meget.

Vort land er blevet trukket skævt. Der er blevet flere meget rige. Men der er også blevet flere fattige. Store almene bebyggelser lider under det. Kommuner som Høje-Taastrup og Albertslund med problemer med social nød og mangelfuld integration af mange nye danskere rammes hårdt, fordi det borgerlige flertal ikke sørger for en rimelig udligning mellem kommunerne.Regeringen lægger op til endnu skrappere nedskæringer i kommunerne i de kommende år. Den uundgåelige konsekvens bliver, at de folkevalgte i kommunerne stik mod deres program bliver tvunget til at skære i personalet i børnehaverne, nøjes med færre lærere i skolerne og begrænse hjælpen til de gamle.

Regionerne har allerede været tvunget til at fyre læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på de offentlige hospitaler, mens private sygehuse og sundhedsforsikringer forgyldes af statstilskud og skattefradrag, som vi alle er med til at betale. Det er ikke dèt Danmark, vi ønsker os.Regningen kommer! Og den skal betales. En stor regning for VKO’s ufinansierede skattelettelser, letsindig låntagning og finanskrise. Regningen skal ikke betales af børn, gamle og syge. Vi skal alle bidrage til efter evne – med ekstra indsats og en ekstra skærv til den fælles kasse.

Der er blevet revet så meget i stykker de sidste 9 år med borgerlig regering. Endnu mere trues af planerne om nye nedskæringer, privatiseringer og brugerbetaling. Det rammer især steder som Vestegnen, hvor mange har små indtægter og stort behov for god offentlig service.Fra mine mange år som borger herude kender jeg problemerne og ved hvordan de skal angribes. I 20 år som Vestegnens repræsentant i Folketinget har jeg arbejdet tæt sammen med de folkevalgte i kommunerne og regionen og haft fantastisk opbakning fra socialdemokratiske medlemmer og vælgere.
Vi oplever alle, at der er piskende brug for en regering, der passer bedre på Danmark – og især passer på dem, der har mindst at stå imod med selv.Derfor beder jeg om din stemme til et kursskifte, så vi kan give et samfund med ordentlig kvalitet videre til kommende generationer.

Mange hilsner
Mogens Lykketoft

2

 14

13

Reklamer