Skal handicappede børn og deres familier straffes

Gerdt BossBorgmester Michaels Zieglers sande jeg kom frem i TV Lorry fredag den 7. oktober da sagsbehandlingen af handicapsager var på programmet. Det viste en borgmester for Høje-Taastrup Kommune der var fuldstændig iskold over for hvilken situation Høje-Taastrup Kommune har sat handicappede børn og deres familier i, nu de er blevet frataget deres ydelser som de har krav på ifølge Servicelovens § 41, § 42, § 95, § 96 ” Der er ikke mere at komme efter” var udtalelsen fra Høje-Taastrup Kommune.

En fejlmargen på 80 % ud af 400 sager lyder for utroligt til at være sandt, og Høje-Taastrup Kommune burde tage konsekvensen og fyre kommunaldirektør Hugo Pedersen og centerchef Ane Stallknechts, da vi som borgere ikke kan have tillid til at de kan administrere hvad der ligger inde for deres ansvarsområde.

Endvidere vil jeg henvise til FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap Artikel 25 om Sundhed, samt Artikel 26 om Habilitering og rehabilitering i handicapkonventionen.

Vi græder sammen med de handicappede børn og deres familier, som nu har hængende over hovedet at de skal betale ydelser tilbage som de har modtaget i god tro fra Høje-Taastrup Kommune, den selvsamme kommune der har udregnet hvilke ydelser familierne havde krav på, ud fra kvitteringer om faktisk forbrug og tabt arbejdsfortjeneste.

Familierne er grædefærdige, de er i forvejen presset for at få hverdagen til at hænge sammen, få børnene til undersøgelser, på hospital, passe dem hjemme under sygdom og træne med børnene så de kan få en tålelig hverdag. Ved siden skal forældrene også give kvalitetstid til resten af familien med det overskud de måtte have til overs.

Høje-Taastrup Kommune må tage denne fejl på deres kappe, og det kan ikke passe at der er en fejlmargen på 80 %. Tag ansvar borgmester, fri os for undskyldninger og straf af handicappede børn og deres familier, vis gavmildhed og lad vær med at kræve tilbagebetaling af ydelser der er modtaget i god tro.

Og så må chefen i maskinrummet igen få orden på arbejdsgangene og økonomi, og vi er selvfølgelig enige om at borgerne ikke skal have mere end de har krav på.

Men hvis Høje-Taastrup Kommune går ud og kræver penge tilbage for ydelserne som borgerne har modtaget i god tro, så vil jeg håbe at handicaporganisationerne sammen med borgerne kan få afprøvet sagen i retten.

Reklamer