PRESSEMEDDELELSE – Handicapsager i Høje Taastrup Kommune:

Socialdemokrater kræver redegørelse forud for ekstraordinært byrådsmøde

Mette S PedersenStatsforvaltningen ønsker nu svar i sagen om de mange fejl i sagsbehandlingen i forbindelse med ydelser til familier med handicappede børn i Høje Taastrup Kommune. Men i stedet for at godkende svaret på det seneste byrådsmøde, giver sagen nu anledning til et ekstraordinært byrådsmøde.
Socialdemokraterne i Høje Taastrup Kommune kræver nu en skriftlig redegørelse for hele forløbet vedr.

ophør af bevilligede ydelser til familier med handicappede børn. "Der er tilsyneladende ikke overensstemmelse mellem det udkast til svar til statsforvaltningen, som borgmesteren forelagde for byrådet, og de oplysninger der tidligere er offentliggjort. Det er bekymrende, og derfor kræver vi nu en skriftlig redegørelse", udtaler det socialdemokratiske byrådsmedlem Mette Søndergaard Pedersen, der er næstformand i Institutions- og Skoleudvalget.

Der er stor utilfredshed med sagsbehandlingen blandt de berørte borgere, og kommunen har også tidligere erkendt en række fejl. Men nu er der påny skabt uklarhed om udmeldingerne fra kommunen.Borgmesteren oplyser i udkast til svar til statsforvaltningen, at i konkrete afgørelser er pågældende apotek blevet orienteret om, at udbetalinger til medicin skulle stoppes, samtidig med at der er sendt afgørelse ud til borgeren. "Dette svar undrer mig", siger Mette Søndergaard Pedersen og fortsætter "Det er tidligere oplyst på kommunens hjemmeside, at der ikke er sendt breve til apotekerne. Og at der samtidig skulle være sendt afgørelse ud til borgerne giver også anledning til stor undren, for jeg kender til flere tilfælde med borgere, der intetanende har stået på apoteket uden at kunne få udleveret medicin til deres barn, fordi bevillingen pludselig var stoppet".

For socialdemokraterne er det vigtigt, at borgere i Høje Taastrup Kommune får den hjælp, de er berettiget til – hverken mere eller mindre. Og i de tilfælde, hvor en familie ikke er berettiget til ydelser, så skal de naturligvis stoppes. Men det skal følge lovgivningen og reglerne for god forvaltningsskik, understreger Mette Søndergaard Pedersen.

"Det er i forvejen svært at være forældre til et handicappet barn, og familierne har ikke brug for også at skulle kæmpe mod kommunale fejl", slutter det socialdemokratiske byrådsmedlem.

Det ekstraordinære byrådsmøde holdes mandag d. 28. november.

Reklamer