Aktuelle ændringer og rettelser er nu indarbejdet i denne oversigt over budget 2013-forslag – juli 2012

Sommeren for byrådsmedlemmerne er i gang med gennemgang af disse mange forslag – nu med en del væsentlige rettelser og ændringer – samt gennemgang af tidligere udsendte spareforslag.

Det skal understreges, at ingen forslag er vedtaget, men alene det at et forslag optræder, betyder at besparelsen “er i spil” i de videre forhandlinger mellem byrådets partier.

Ændringerne omfatter især forslagene om uddannelser, åbnings – og lukketider, ændret dagtilbudsstruktur, besparelser på idrætsområdet, Dramaskolen, svømmehallerne, stillingsreduktionerne på de 3 kulturhuse, Taastrup Teater, brugerbetaling for træningskørsel for ældre og fjernelse af omsorgsydelsen for ældre på plejecentrene.

Sidste frist for fremsættelse af forslag er mandag den 8.oktober 2012 – så der kan fortsat nå at ske rigtig meget inden på dette område.
Du er altid velkommen til at følge udviklingen her på www.svend-erik.nu, hvor vi så vidt mulig sørger for opdatering og rettelser – før alle andre!

Uanset hvad borgmesteren måtte sige på Facebook, i Lokalavisen, på Netavisen eller i Dagbladet er det altid ham, der har ansvaret for udsendelse af disse besparelsesforslag på samme måde som den tidligere socialdemokratiske borgmester også havde dette ansvar

Kig på forslagene og forhold dig til konsekvenserne og diskuter forslagene med andre borgere i Høje-Taastrup Kommune.
Det er din og din families fremtid og dagligdag, der præges på denne måde ved en mulig vedtagelse af forslagene.

Et samlet budget 2013 vedtages torsdag den 11.oktober 2012 af et flertal i byrådet.
Det sker efter kl. 1800 – og der er masser af plads på tilhørerpladserne også den aften!

Budget-siden
Rettelser til tidligere udsendte Prioriteringsforslag
Læs alle rettelser TRYK HER
2-34 Standardisering af sortiment: Fortegnsfejl
2-53 Nedlæggelse af Byrådets uddannelseskonto: Talrettelse
5-13 Nedlæggelse af aftenklub for udviklingshæmmede ”Fristedet”: Fortegnsfejl
6-10 Nedsættelse af åbningstiden med én time ugentlig: Henvisning til 6-11
6-11 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner jf. nøgletalsrapport: Henvisning til 6-10
6-39 Benchmarking – Institutioner for børn og unge: Talændring
6-40 Benchmarking – Børn og unge med særlige behov: Talændring
6-41 Benchmarking – Undervisning: Talændring
6-44 Ændret dagtilbudsstruktur.
6-45 Ændret serviceniveau vedr. bistand fra PPR: Fortegnsfejl
6-48 Reduktion i muligheden for støttekontaktperson: Fortegnsfejl
7-02 Forslag til besparelse på det samlede idrætsområde: Påført stillingsreduktion
7-08 Nedlæggelse af dramaskolen: Påført stillingsreduktion
7-12 Musikskolen: Påført stillingsreduktion
7-13 Ændring af adgang til svømmehal: Påført stillingsreduktion
7-18 Nedlæggelse af medborgerhuset: Påført stillingsreduktion
7-19 Nedlæggelse af Hedehuset: Påført stillingsreduktioner
7-20 Nedlæggelse af Taastrup Kulturcenter: Påført stillingsreduktion
7-22 Øget egenfinansiering til Taastrup Teater: Tekstmæssige ændringer
9-04 Dagaktivitetstilbud: Besparelsen og de stillingsmæssige konsekvenser er ændret.
9-03 Øget brugerbetaling for kørsel til træning og aktivitetstilbud:
9-08 Hurtigere udslusning af borgere der modtager vedligeholdende træning: Beløb er ændret.
9-09 Reduktion af kørsel til genoptræning: Beløb ændret.
9-13 Fjernelse af omsorgsydelsen i plejecentrenes centerpakker: Fortegnsfejl