Borgmester Michael Ziegler, Budget 2013 og Høje-Taastrup Kommune

Det er ikke nok at få flere
nedskæringsforslag omkring linje 116!

Sommeren har bragt megen debat om nedskæringerne på linje 116 – og nu er der så igen endnu flere nedskæringsforslag at finde i det foreløbige budgetmateriale, som de 21 byrødder har modtaget: Blokbeskrivelse 3-02 – findes på www.svend-erik.nu/448.html
For at skabe et bedre overblik for muligheder, behov, udgifter og indtjeningsmuligheder, har jeg bedt om svar på en del spørgsmål, som primært tager udgangspunkt i bedre betjening af borgerne, der bruger – og kunne bruge – linje 116.