Så er der svar på en del spørgsmål!

Behovet for yderligere anlægsinvesteringer i Høje-Taastrup Kommune udgør ikke mindre end 114 mill. kr. i de nærmeste år. Find svaret i detaljer på spørgsmål 8.

Et andet svar fortæller, at udlicitering af produktionen af maden på alle plejecentrene vil give en gevinst på 3 mill. kr. årligt – gad vide om svaret i spørgsmål 12 vil blive anvendt af de borgerlige, som de gør i sagen om Birkehøj?

Bilparken skal måske reduceres, og der regnes fortsat på en vis besparelse her i svar nr. 15.

Ved salg af Parkskolen kan der spares 17 mill. kr. som skoleforligspartierne har afsat her; de har dog allrede brugt ½ mill. til noget, som vi ikke helt er klar over – se også svar 17….

I svar 18 får vi at vide, hvilke aktiviteter, Taastrup Teater kan fortsætte med, hvis teatret nedlægges…(?) – lidt underlig besvarelse, som der nok må spørges mere ind til, da Ungdomsskolens årlige musical slet ikke er nævnt.

Læs mere TRYK HER

Reklamer