BUDGET 2015

Følg seneste nye om Budget 2015 i Høje-Taastrup Kommune Tryk Her 

Svend_Erik_HermansenByrådet har nu taget konkret fat på årets store opgave med at lave et budgetforslag, der skal gælde for næste år, 2015. Her fastlægges forslag til serviceniveau på samtlige kommunale områder, hvor det drejer sig om skolen, om ældreplejen, om idrætten, om vejene og om det sociale område samt om arbejdsmarkedet – og meget meget mere.
Der betyder, at der også nu er fuld gang i bestræbelserne på at samle besparelsesforslag til brug for byrådets arbejde med at skabe balance i budgetforslag 2015 for Høje-Taastrup Kommune.
Budget 2015 vedtages endeligt på byrådsmødet torsdag den 9.oktober kl. 1800!

Nu hedder det så nok ikke så meget besparelser, men kaldes i stedet effektiviseringer eller omstillinger, men mange gange betyder ordene altså besparelser – og dermed en risiko for egentlige serviceforringelser.
Socialdemokraterne vil selvfølgelig også levere bidrag til materialet, og vi vil her især gøre opmærksom på, at samtlige forslag altid skal indeholde konsekvensbeskrivelser.
Samtidig vil vi forsøge at præcisere endemålet om fastholdelse af service i størst muligt omfang overfor skatteborgere, brugere og erhvervsliv uanset eventuelle besparelsesforslag.

Indtil videre er der udarbejdet budgetmateriale alene fra administrationen – dog med enkelte politiske forslag indimellem. Det drejer sig bl.a. om nye forslag til investeringer, prioriteringsforslag (såkaldte effektiviseringer), besparelsesforslag og nye anlægsforslag.
Mange møder, høringssvar fra borgere og erhvervsliv samt forhandlinger vil være en del at tilværelsen de næstkommende måneder, som altså slutter torsdag den 9.oktober ved 20-tiden, hvor budget 2015 skal vedtages på Bygaden 2 i Høje-Taastrup af et flertal på mindst 11 – og måske med alle 21 byrødder som deltagere?

Her på http://www.svend-erik.nu vil du – igen – kunne følge samtlige hemmelige og offentliggjorte budgetforslag samt alle høringssvar m.v. som tidligere år!
Her kan du læse baggrunden for Direktionens forslag til budget 2015 – 2018; behandles på Økonomiudvalgets ordinære møde den 19.august.

Mere følger her på siderne på et for tjenesten belejligt tidspunkt!

Reklamer