Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet.
Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet.

Der er nu kommet svar fra Regionsrådsformanden omkring situationen for det medicinske sengeafsnit på Glostrup Hospital.

Heraf fremgår det bl.a., at den nye ledelse på Hvidovre Hospital vurderer mulighederne for en fysisk sammenlægning af de medicinske sengepladser og flytning til Amager (og Hvidovre).

Der vil nu komme et møde med borgmestrene om sagen – og det er så en skam, at Høje-Taastrups af slagsen ikke kan være klar i mælet……

Læs svaret fra Regionsformanden Tryk Her

Svend-Erik Hermansen
Byrådsmedlem

Reklamer