De medicinske afdelinger på Glostrup Hospital er stadig i spil

De medicinske afdelinger på Glostrup Hospital er stadig i spil
Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet.
Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet.

Der er nu kommet svar fra Regionsrådsformanden omkring situationen for det medicinske sengeafsnit på Glostrup Hospital.

Heraf fremgår det bl.a., at den nye ledelse på Hvidovre Hospital vurderer mulighederne for en fysisk sammenlægning af de medicinske sengepladser og flytning til Amager (og Hvidovre).

Der vil nu komme et møde med borgmestrene om sagen – og det er så en skam, at Høje-Taastrups af slagsen ikke kan være klar i mælet……

Læs svaret fra Regionsformanden Tryk Her

Svend-Erik Hermansen
Byrådsmedlem

Reklamer

Forslag om Sundhedsråd positivt modtaget!

Socialdemokraterne foreslog i forbindelse med ugens møde i Ældre – og Sundhedsudvalget, at der skulle tages initiativ til oprettelse af et Sundhedsråd i Høje-Taastrup Kommune.

Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Udfordringerne omkring sygdom, forebyggelse og fremme af sundhed er meget store blandt alle borgere i kommunen, fremhæver Svend-Erik Hermansen, der stillede forslaget.

Der vil nu blive fremlagt en sag fra administrationen, der beskriver mulighederne for et nyt Sundhedsråd, der kan medvirke til at løse udfordringerne på dette område i fremtiden.

Vore tanker er, at man ved hjælp af mange forskellige kræfter skulle kunne få flere forslag og holdninger om sundhedspolitikken i Høje-Taastrup Kommune, hvilket vil være til stor hjælp med at løse opgaverne på hele sundhedsområdet og her især ikke mindst forslag om det forebyggende arbejde, understreger Svend-Erik Hermansen.

Læs hele artiklen Tryk Her

Bekymring for Glostrup Hospital

– AF MOGENS LYKKETOFT
Socialdemokratisk folketingskandidat i Taastrup-kredsen (S)

- fotograf Steen Brogaard
– fotograf Steen Brogaard

KOMMUNEN BØR UDTRYKKE SIG KLART: Der er stor lokal bekymring over risikoen for lukning det medicinske sengeafsnit fra Glostrup Hospital.

Det er et høringssvar fra direktionen for Hvidovre Hospital til Region Hovedstadens kommende Hospitals – og Psykiatriplan 2020, der har næret bekymringen.

Meget beklageligt har flertallet af Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti i Høje-Taastrup byråd ikke fulgt socialdemokraternes opfordring til at protestere over den påtænkte lukning af Glostrups medicinske sengeafsnit

Læs hele artiklen Tryk Her

Socialdemokraterne er imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital nu og i fremtiden!

393

  • Indlæg på byrådsmødet 28.april 2015 til sag 9

Socialdemokraterne finder det helt nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune udtrykker sig helt klart i denne sag om et høringssvar til Hospitals – og Psykiatriplan 2020, som omhandler den fremtidige hospitalsservice i Hovedstadsområdet uanset om det drejer sig om sygdomsområder eller om fysiske placeringer af sygehusene i fremtiden.

Udvalgsbehandlingen af sagen i Ældre – og Sundhedsudvalget den 14.april blev en lidt underlig oplevelse med klar usikkerhed til følge om byrådets holdning til forslaget om at fjerne de medicinske senge fra Glostrup Hospital til Amager Hospital – og måske til Hvidovre Hospital i et vist omfang.

På trods af en enig vedtagelse på byrådsmødet den 17.marts

Læs hele artiklen Tryk Her

 

Føj for pokker – hvor det er grotesk

I går hylede Lise Beck (DF) og 1887 andre medlemmer af Dansk Folkeparti  op om det ulækre, uhumske mad der blev serveret for de ældre i Viby.
Først prøver diverse medlemmer af Dansk Folkeparti ”AT PISKE EN STEMNING OP” omkring den mad der bliver serveret for de ældre i Viby, endvidere prøver de at give regeringen skylden for hvad der bliver serveret af mad ude i kommunerne.

4

Lise Beck skrev: Hvor er det grotesk.
De pårørende på Plejecenter Rosenvang i Viby har taget disse billeder. Muggent brød og røde pølser.
Er der nogen der kalder det sund og nærende mad?
Fy for pokker.
Lad os så få det valg, så vi igen kan tage hånd om vores ældre.

1

Dagen efter er kritikken stilnet af. Der er fandeme næsten lige så stille som til en begravelse.
Kan det skyldes at kritikkerne blev gjort opmærksom på at den ansvarlige for håndteringen af maden for de ældre i Viby er:
Jette Skive
Danske Folkeparti (DF)
Byrådsposter
Rådmand for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Giver mon  det tryghed og tillid hos de ældre på plejecentrene til at Dansk Folkeparti kan håndtere ældrepleje og sund mad i fremtiden.

topbanner1

 

 

Fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital er ikke besluttet endnu – i stedet er der nu spørgsmål ved grundlaget for forslaget!

Fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital er ikke besluttet endnu – i stedet er der nu spørgsmål ved grundlaget for forslaget!

Maja-Holt-Hoejgaard-a

Der er nu sået tvivl om det politiske beslutningsgrundlag i sagen om forslaget fra direktionen på Hvidovre Hospital om flytning af de medicinske senge fra Glostrup Hospital.
Derfor har regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard nu taget initiativr til at få sagen på den politiske dagsorden:

Fra: Maja Holt Højgaard
Sendt: 19. april 2015 21:56
Til: ‘rr-sporgsmal@regionh.dk’
Emne: Spørgsmål til HOPP 2020 og ændringsforslaget fra Amager-Hvidovre Hospital

I forbindelse med høringen af Hospitals og PsykiatriPlan 2020 (HOPP 2020) har Amager Hvidovre Hospital sendt et ændringsforslag ud som rejser en række spørgsmål om belægget for forslaget. Disse drejer sig især om hvad befolkningen i Glostrup Hospitals nuværende optageområde kan forvente i fremtiden.

NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

– Indlæg på byrådsmødet 17.marts 2015 af Svend-Erik Hermansen, medlem af  Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

385

Da vi hørte om nedlæggelsen og flytningen til Amager Hospital af samtlige medicinske senge fra Glostrup Hospital, blev vi faktisk chokerede over konsekvenserne af et sådant forslag. Vi kender vel alle medicinske patienter, som bruger Glostrup Hospital – og vi kan slet ikke forestille os indlæggelse på Amager Hospital i fremtiden fra Vestegnen og dermed også fra Høje-Taastrup Kommune. Læs hele artiklen Tryk Her