Tænk på jeres piger og drenge ”Kære forældre”.

Af Gerdt Boss

Der venter forhåbentligt et godt og langt arbejdsliv for de unge mennesker der kommer ud på arbejdsmarkedet i forskellige ansættelsesforhold inden for alle brancher og dog så er der nogle der starter deres erhversliv meget tidligt og har hårdt arbejde i en tidlig alder så de bliver udbrændte og nedslidt før tid de ender så enten på kontanthjælp eller på pension.

Forældre må tage et ansvar på sig og sige stop på den unge pige eller drengs vegne hvis de i de unges teenageår fra 13 år og opefter oplever at barnet bliver udnyttet og har flere arbejdstimer end rimeligt er, de unge er måske tilfreds med at få penge udbetalt men som forældre har man et ansvar for at et barn er udhvilet kan læse lektier eller fortsætte sine forberedelser til en uddannelse.

Når de kære små børn kommer i teenagealderen vil de gerne have flere penge mellem hænderne, nu er lommepengene fra forældrene ikke nok for de vil gerne kunne være sammen med deres veninder, venner gå på byture, shoppingture og i biografen og så skal de selvfølgelig være med på moden.

Første job hvor teenagere som regel prøver at have et arbejde er ”Det mest utaknemlige i verdenen” at gå med aviser og reklamer til en lousy løn, der er sat en tid af fra selskabet som det unge menneske skal kunne gå ruten på og det er samme tid vedkommende bliver lønnet efter.

Men HURRA for de Mødre & Fædre som hjælper børnene med omdeling af aviser og reklamer for ellers havde det ikke i 99 % kunne lade sig gøre på den tid der er afsat.

På vej ind i voksenalderen.

De små vores børn er nu vokset op og er på vej ind i voksenverdenen, de tror når de er 15 år så er de voksne og kan klare hele verdenen selv, men uanset hvilken alder vi har så vil de altid være vores børn og vi vil gøre alt for at det skal gå dem godt i livet.

År 2012 nye tider for Danmark.

Danmark har snart åben 24 timer i døgnet, stort set alle Supermarkedskæder har åben til Kl.22.00 ugens syv dage, længere åbningstider giver også behov for mere personale og hvis man kan få unge mennesker med løntilskud kan man kalkulere med et større overskud i kæden.

Pigerne, drengene er blevet ældre og vil gerne tjene flere penge, det er der ikke noget forkert i og det er godt at de prøver arbejdslivet før de kommer ud af skolen eller fra deres uddannelser, MEN det går over gevind når man bruger/misbruger et barn som jeg her vil give et eksempel på.

Fik en snak med en sød ung pige på 16 år i søndags der er ansat som kasseassistent på deltid i en Supermarkedskæde i Høje-Taastrup hun så træt ud og ville gerne snakke, så jeg indledte samtalen med at det snart var 24 timers arbejde at have arbejde i et Supermarked.

Så gik mundtøjet, ja jeg er deltidsansat og så arbejder jeg 79 timer om ugen og nogle gange noget mere, og så afsluttede hun samtalen med og så er jeg kun 16 år, men jeg er jo glad når det er lønningsdag og jeg får penge.

Ufatteligt at hendes forældre ikke tager ansvar for deres pige, men lader hende arbejde så meget i hendes unge alder.

Ufatteligt at en Supermarkedskæde lader en ungarbejder arbejde så mange timer.

Den samme Supermarkedskæde under en anden daglig leder der nu er stoppet  havde en sag om en ungarbejder.

Det eneste der holdt pigen på denne arbejdsplads var lønningsposen, for hun var ikke tilfreds med de lange arbejdsdage og det at hun ikke havde mulighed for at være sammen med sin familie og venner.

Men det sker desværre over hele landet at unge mennesker bliver brugt/misbrugt inden for forskellige brancher og mens jeg sidder ved tasterne tikker der endnu flere eksempler ind på sådanne sager.

En opfordring til alle forældre med teenagebørn.

Tal med jeres børn om deres arbejdsplads og arbejdstimer, tjek om der er ordentlige arbejdsforhold. Som forældre skal vi tænke på vores børns fremtid og husk på arbejdslivet slutter ikke ved de 65 år og vi har som forældre vel ej heller lyst til at tænke på at barnet kan være nedslidt som 40 årig fordi det i teenageårene have for lange arbejdstider og hårdt arbejde.

Der er ingen kære mor for når vi som forældre engang er borte så er det for sent at tænke på podernes fremtid og helbred, så det er nu, ja lige nu du som forældre skal tænke på din pige eller dreng.

Reklamer

Fjernvarmen får bedre muligheder i Hedehusene

85

Fjernvarmen udbygges i kommunen, og Byrådet har vedtaget tilslutningspligt i Hedehusene Fjernvarmeværks tidligereforsyningsområde.

Hedehusene Fjernvarmeværk og Høje Taastrup Fjernvarme fusionerede 1. januar 2011, og som en del af fusionen har et enigt byråd nu indført tilslutningspligt for ejendomme i det område, som Hedehusene Fjernvarmeværk tidligere har forsynet. Udover de, der allerede er tilsluttet fjernvarmenettet i området, vil tilslutningspligten omfatte yderligere 226 ejendomme.

En bred tilslutning til fjernvarmen i Hedehusene vil give stordriftsfordele og bedre muligheder for at vedligeholde og udbygge fjernvarmenettet og dermed være en fordel for forbrugerne.

”Udbredelsen af fjernvarmenettet er en vigtig del af vores indsats for at sikre en robust og bæredygtig energiforsyning, og en bred tilslutning til fjernvarme i Hedehusene vil være en fordel for forbrugerne”, siger Socialdemokraternes ordfører, Svend-Erik Hermansen.

Overgangsperiode på ni år

Tilslutningen til fjernvarme skal ske over en periode på ni år, hvilket betyder, at boligejere, som i dag har olie- eller naturgasfyr, ikke behøver udskifte deres anlæg her og nu.

Høje Taastrup Fjernvarme tilbyder dog lige nu en rabatordning, som gør det særlig gunstigt at skifte til fjernvarme allerede nu.

Fjernvarme er en stabil og teknisk ukompliceret varmeforsyning for forbrugerne, og udbredelsen af fjernvarmen i Hedehusene er en forudsætning for at få anlægget moderniseret og op på samme høje niveau som i resten af Høje Taastrup Fjernvarmes område”, fremhæver Svend-Erik Hermansen.

Der er dog mulighed for at blive fritaget for tilslutningspligten, hvis man bor i et eksisterende lavenergibyggeri eller i en ejendom, hvor det vil være urimeligt dyrt at omstille til fjernvarme. Kommunen har modtaget en håndfuld ansøgninger om fritagelse, som nu vil blive behandlet.

Fordel for brugerne

Høje Taastrup Fjernvarme har gennemført beregninger af økonomien, som viser, at langt de fleste grundejere – uanset om de har været kunde ved Hedehusene Fjernvarmeværk eller de har et ældre eller helt nyt varmeanlæg – vil få en økonomisk fordel ved at gå over til fjernvarme.

Inden for en årrække vil der blive investeret ca. 55 mio. kr. i modernisering og udbygning af fjernvarmenettet i Hedehusene. De første 23 mio. kr. anvendes inden for nogle få år for at få standarden op på samme høje niveau som Høje Taastrup Fjernvarmes øvrige net.

Skolelukning af værste skuffe

I skolestrukturdebatten havde Socialdemokraterne gerne set, at borgmesteren og hans flertal havde levet op til de oprindelige intentioner om dialog og inddragelse samt at evt. skolelukninger sker ved overflytning af hele skoler og hele klasser. Sidste uges byrådsmøde viste desværre, at det ikke betyder noget for de borgerlige partier.
På Byrådsmødet var det var ikke aktuelt, hvad Socialdemokraterne mente om skolestrukturen, for borgmesteren havde allerede truffet sit valg – en lukning af både Parkskolen og Rønnevangsskolen, der til alles overraskelse pludselig blev trukket op af hatten.
Nu sker overflytning af eleverne fra Rønnevangsskolen til en ny skole på den værst tænkelige måde. Rønnevangsskolen skal splittes op og fordeles på to skoler med ét spor til Borgerskolen og ét til Torstorp. Samtidig vil eksisterende og velfungerende klasser bliver sprængt og fordelt på modtageskolens eksisterende klasser, som dermed bliver fyldt til bristepunktet.
Socialdemokraterne havde hellere set, at man havde været loyal over for det scenarie, som byrådet vedtog i marts, hvor skoler der kunne komme i spil fik reel mulighed for dialog og på at forberede sig på en evt. sammenlægning.
Med byrådets beslutning undlader man at gøre noget ved kommunens mest forfaldne skole, man lukker øjnene for vores integrationsproblemer, og man gør ikke noget for at styrke fagligheden i udskolingen.
I stedet for at udvikle vores skoler, har det borgerlige flertal besluttet at afvikle 2 af skolerne – og ikke et eneste ord om, hvordan resten af skolerne skal styrkes. For Socialdemokraterne viser dette, at skolestrukturdebatten kun handler om økonomi og ikke om vores børn.
Mette Søndergaard Pedersen
Byrådsmedlem (A)

Energistyrelsens afslag betyder ikke noget…..!

af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne
Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om tilladelse til opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg, fik i juli afslag fra Energistyrelsen, som bl.a. nævner “at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”
 
Så skulle man tro, at henholdsvis Høje-Taastrup Kommune og Vestforbrænding tog denne klare afgørelse til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at “afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” med bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlæg.

Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag projektet i Høje-Taastrup.

Den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, vil ikke have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men har alene følt sig tvunget til – efter krav fra Socialdemokraterne – at sætte sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.

Meddelelsessager er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område.
Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan der heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.
Det gør så, at flere og flere egentlige beslutningssager kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid.
 
Uagtet disse formelle forhindringer forsøgte vi på Plan – og Miljøudvalgets møde at få en drøftelse af sagen, men desværre helt forgæves.
Denne arbejdsform er desværre tiltaget efter, at det nye flertalsstyre fik magten i denne byrådsperiode.
Jeg fremførte, at afslaget til kommunen da burde behandles i byrådet – også ud fra Vestforbrændings nægtelse af at følge Energistyrelsens afslag; kommunen var trods alt dem, der efter en byrådsafstemning 22.juni 2009 selvstændigt fremsendte kapacitetsansøgningen til Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg.
Formandens udsagn på udvalgsmødet var: “Høje-Taastrup Kommune behandler ikke afslaget på ansøgning om godkendelse af et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup Kommune” – og her sluttede drøftelserne så!

Man kan være stærkt i tvivl om motiverne til denne knægtelse af demokrati og tilsidesættelse af minimum af formalia i en af de meget store sager i denne byrådsperiode med mange konsekvenser for borgere i denne kommune.
 
Find Energistyrelsens afslag og Miljøstyrelsens vurdering samt notat fra Vestforbrænding påwww.svend-erik.nu/274.html.

Hvor er det synd…!

Borgmester Michael Ziegler føler sig i Dagbladets lørdagsudgave udsat for personlig forfølgelse ud fra en omtale af afslaget til Vestforbrænding til det planlagte affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
 
Jeg kunne aldrig finde på at angribe Michael Ziegler personligt, men jeg tillader mig en kritik af borgmesterens måde at arbejde på, når det er nødvendigt – og det er der desværre en alvorlig baggrund for her.

Offentligheden fik først kendskab til denne afgørelse af stor betydning for borgerne i Høje-Taastrup gennem oplysninger fra et socialdemokratisk folketingsmedlem, der blev opmærksom på sagens status – og jeg er kritisk overfor, at jeg ikke kan regne med at få nødvendige oplysninger fra kommunen, men skal basere mig på lidt tilfældige meldinger andetsteds fra.

At der så åbenbart er en anden grund til borgmesterens angreb finder man ud af ved gennemlæsning af udvalgssagerne her i weekenden:
Man skulle tro, at Vestforbrænding tog afgørelsen til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at “afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlægget).
Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.

Det understreges også af, at den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
 
Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag fortsat blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu (incl. aktuelt notat fra Vestforbrænding) og på Facebooksiden: Nej tak til et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

Svend-Erik Hermansen
Socialdemokraterne 

Så foreligger omsider Energistyrelsens afslag!

Høje-Taastrup Kommune, som på Vestforbrændings vegne søgte om opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg i størrelsesordenen knap 300.000 tons, har nu fra Energistyrelsen modtaget afslag, som bl.a. nævner ”at Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke indenfor en kortere årrække (5 – 8 år) er behov for en generel forøgelse af affaldsforbrændingskapaciteten.”

Samtidig understreges det, at Vestforbrænding kan renovere indenfor godkendt kapacitet.
Find Energistyrelsens afslag og Miljøstyrelsens vurdering her.
Så skulle man tro, at Vestforbrænding tog denne klare afgørelse til efterretning, men det gør man absolut ikke!
I stedet fremhæver Vestforbrænding, at ”afslaget ikke får indflydelse på det videre arbejde med Høje-Taastrup Miljøpark” (det er den officielle betegnelse for bl.a. det kommende biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlægget).
Vestforbrænding fortsætter uagtet Energistyrelsens klare afslag dermed projektet i Høje-Taastrup.
Find notat om denne sag fra Vestforbrænding her.
Man må gå ud fra, at en så tydelig disrespekt for den konkrete afgørelse fra Energistyrelsen er konfirmeret af Vestforbrændings bestyrelse – lidt skræmmende med denne demokratiopfattelse, men vel egentlig meget betegnende for måden at arbejde på.
Det understreges også af den lokale repræsentant i Vestforbrændings bestyrelse, borgmesteren, som ikke vil have sagen behandlet i byrådet i Høje-Taastrup, men alene har sat sagen på som såkaldt Meddelelsessag på Plan – og Miljøudvalgets ordinære møde tirsdag den 17.august.
Dette mønster har vi desværre set nu igennem lang tid såvel med denne sag som med andre sager, at de stille og roligt unddrages demokratisk behandling ved at nægte dem udsat for såvel konkret udvalgsbehandling og efterfølgende nægtelse af overførsel af sagerne til byrådsbehandling.
Meddelelsessager er emner, hvor administrationen – ofte mundtligt – orienterer om forskellige forhold indenfor udvalgets område.
Der kan derfor ikke finde nogen formel sagsbehandling sted og dermed kan der heller ikke stemmes og heller ikke træffes afgørelser.
Det gør så, at flere og flere egentlige beslutninger kan fremlægges uden demokratisk behandling, som det nu er sket i Miljøparksagen gennem længere tid.
Denne arbejdsform er desværre tiltaget efter, at det nye flertalsstyre fik magten i denne byrådsperiode.

Uagtet disse dybt udemokratiske forhindringer vil også denne sag blive fulgt tæt såvel i byrådet som i øvrigt i offentligheden – find meget mere om selve sagen og om forhindringerne i de seneste år på www.svend-erik.nu og på Facebooksiden Nej tak!

Vestforbrænding får nej til at udvide

Vestforbrænding får nej til at udvide

Afslaget har nu fået Socialdemokraternes Svend-Erik Hermansen til at kræve sagen på de politiske udvalgsmøder i august måned, så politikerne kan få en orientering om, hvad det kommer til at betyde for planerne om Høje-Taastrup Miljøpark.