DEN TIDLIGERE RØNNEVANGSSKOLE

Information til borgerne

FaktaboxForslag til lokalplan 1.72 samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2010.

Byrådet har den 14. december 2010 vedtaget forslag til lokalplan 1.72 for et plejecenter med tilhørende boliger på Rønnevangsskolen samt forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2010.

Ifølge forslaget kan der etableres et plejecenter med 60-65 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter og træningsfaciliteter i den tidligere Rønnevangsskole.

Der er udarbejdet tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2010, der muliggør offentlige formål, plejehjem, i stedet for skoleformål, der er fastlagt i Kommuneplan 2010 for rammeområde 140. Desuden muliggør tillægget, at bebyggelsesprocenten forøges fra 35 til 50.

Læs hele artiklen TRYK HER

 

Faktabox2

Reklamer

Til borgmester Michael Ziegler

Skal afhentning af skrald være et spørgsmål om helbred?
Det voldsomme snevejr, der har ramt landet i december måned, har ganske naturligt påvirket tømningen af borgerens skrald også i Taastrup kommune.
Men hvem har ansvaret for, at der bliver tømt skrald når sneen falder? Kommunens førstemand borgmester Michael Ziegler har udtalt, at der er ”kvalitetsproblemer med affaldsafhentningen” samt at man er i dialog med entreprenøren. Denne dialog burde borgmesteren måske have taget med borgerne for længe siden, når man tænker på at borgmesteren ved forrige kommunalvalg bl.a. gik til valg på, at alle kommunens veje skulle afprivatiseres. Hvis borgmesteren havde holdt sit valgløfte, havde afhentningsproblemerne været  minimale i kommunen i dag, for så havde kommunen haft pligt til at rydde vejene, og det er jo netop den manglende rydning af sne, der er årsagen til, at skraldemændene ikke kan komme til at passe deres arbejde, hvad de meget gerne vil.
Læs hele artiklen TRYK HER

Til borgmester Michael Ziegler

Skal afhentning af skrald være et spørgsmål om helbred?

FinnDet voldsomme snevejr, der har ramt landet i december måned, har ganske naturligt påvirket tømningen af borgerens skrald også i Taastrup kommune.

Men hvem har ansvaret for, at der bliver tømt skrald når sneen falder? Kommunens førstemand borgmester Michael Ziegler har udtalt, at der er ”kvalitetsproblemer med affaldsafhentningen” samt at man er i dialog med entreprenøren. Denne dialog burde borgmesteren måske have taget med borgerne for længe siden, når man tænker på at borgmesteren ved forrige kommunalvalg bl.a. gik til valg på, at alle kommunens veje skulle afprivatiseres. Hvis borgmesteren havde holdt sit valgløfte, havde afhentningsproblemerne været minimale i kommunen i dag, for så havde kommunen haft pligt til at rydde vejene, og det er jo netop den manglende rydning af sne, der er årsagen til, at skraldemændene ikke kan komme til at passe deres arbejde, hvad de meget gerne vil.

Læs hele artiklen TRYK HER

skrald

NYT – Underskriftsindsamling – Bevar Rønnevangsskolen.


FaceBook-gruppen Bevar Rønnevangsskolen er i gang med underskriftsindsamling.
Hvis du ikke møder de friske underskriftsindsamlere, så kan du afgive din underskrift Digitalt på denne Link 

Byrådets beslutning 31. august om skolestruktur

Byrådet har bl.a. taget principbeslutning om at sammenlægge Parkskolen med Grønhøjskolen. 30. september tages stilling til principbeslutning om lukning af Rønnevangsskolen.
Byrådet besluttede på sit møde den 31. august 2010 følgende:
  • Parkskolen lukkes og sammenlægges med Grønhøjskolen.
  • Parkskolens bygninger og arealer anvendes til uddannelses- og kulturhus – bl.a. Linie 10 og Ungdomsskolen samt nogle administrative funktioner.
  • Der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for lukning af Rønnevangsskolen – forudsætningen er, at bygningerne kan ombygges til plejecenter, idet salgssummen skal bidrage til finansieringen af den fremtidige skolestruktur.
  • Hedehusene Skole lukkes ikke, og skolen beholder overbygningsklasserne (7.-9. klassetrin) – men der er taget principbeslutning om at bygge ny skole i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet og i den forbindelse at tage skolestrukturen i vest op til revision.
  • Gadehaveskolen skal være profilskole, der arbejdes videre med nye lokaler til Højgården (skal være et samlet skole- og fritidstilbud), placering af gruppeordninger (børn med udviklingsforstyrrelser) og samlet placering af modtageklasser.
  • Der arbejdes ikke videre med mulighed for en såkaldt ’landsbyordning’ i Reerslev (sammenlægning af skole og institutioner).
  • Når den ny skolestruktur er besluttet, arbejdes videre med en revurdering af kommunens daginstitutionsområder og klubstruktur.
Ovenstående er en sammenfatning. Du kan læse hele byrådets beslutning under Dagsordener og referater.
Debat om fremtidens skole
Byrådet behandler den fremtidige skolestruktur, herunder principbeslutning om Rønnevangsskolens fremtid, på byrådsmøde den 30. september 2010. I perioden frem til byrådsmødet vil der være dialog med de involverede parter.
Du kan også deltage i debatten om fremtidens skole. Læs mere om, hvordan du deltager i debatten. 

Følg også Socialdemokraterne i Høje-Taastrup debat på http://zieglersskolespareplan.blogspot.com/  eller du kan støtte os på FaceBook Zieglers Skole-spareplan . Vær med i debatten.

Skoleafvikling, men ingen skole udvikling 

2 år er der nu brugt på forarbejdet, der skulle give skolerne i Høje-Taastrup et løft, og resultatet: skoleafvikling, men ingen skole udvikling.

Et flertal i byrådet traf i tirsdags beslutning om den nye skolestruktur, og dermed skulle lang tids usikkerhed for vores børn endelig være slut, men nej sådan skulle det ikke gå – der er stadig ingen afklaring for børnene i specialklasserne, for børnene med ADHD, for børnene i modtagerklasserne, for slet ikke at tale om de mange børn der kan blive ramt af en lukning af Rønnevangsskolen, som de konservative pludselig har fået på banen som en tyv om natten.

De borgerlige har nemlig udtænk en genial plan – vi vil lukke to skoler så vi kan spare penge, og børnene, dem må vi så se hvor vi kan få plads til – børnene med behov for ekstra støtte placeres ud fra hvor det vil være billigst, og børnene på Rønnevangsskolen kan vi tage en for en, og putte ned i de klasser hvor der nu er plads!

Jeg er sikker på at det nok skal give de børn et stort løft, og få dem væk fra deres trygge rammer!

Hvor er det faglige løft blevet af? Hvad er der sket med løfterne om åbenhed og inddragelse, og hvor er visionerne blevet af?
Jeg erkender at regeringens stramme greb overfor kommunerne gør at økonomien er stram, men det undskylder ikke et resultat der skaber større usikkerhed og ikke indeholder nogen form for visioner.
Peter Hamborg Faarbæk
Formand for skolebestyrelsen
GrønhøjskolenNej til Zieglers skole-spareplan.

Den konservative borgmester, Michael Ziegler, har nu gennemtrumfet en skadelig spareplan for vores folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune.
En spareplan, der mærkbart forringer folkeskolerne, er Socialdemokraterne selvfølgelig lodret imod, og vi stemte derfor klart NEJ til Zieglers skole-spareplan.
Skolelukninger skal nu alene bruges til at lukke hullet i kommunekassen. Et hul der er skabt dels pga. den borgerlige regerings snævre økonomiske rammer, men i lige så høj grad fordi den konservative borgmester har ladet kommunens økonomi sejle. Sidste år overskred Ziegler budgettet med 100 mio. kr. – det er aldrig set tidligere!
Fra socialdemokratisk side har vi hele tiden sagt, at vi vil have bedre folkeskoler – ikke billigere folkeskoler! Socialdemokraterne vil kun gå med til færre skoler, hvis vi samtidig kan give en håndfast garanti til forældre og elever om en bedre folkeskole med øget faglighed og konkrete kvalitetsløft, som mere IT og motion samt bedre faglokaler og 2 lærere/undervisningsassistenter i indskolingen. Vi får ikke øget faglighed og konkrete kvalitetsløft, hvis pengene ikke bliver indenfor skolerne.
I stedet får vi nu Zieglers skole-spareplan, der betyder:
En ren spareøvelse – i de borgerliges beslutning nævnes der ikke med et eneste ord noget om kvalitetsløft eller bedre folkeskoler!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Klassekammerater splittes op i nye klasser på nye skoler – hele klasser flyttes ikke!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Manglende dialog og inddragelse – nye skoler blev bragt i spil i 11. time!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Stor uvished om placeringen af specialklasser, modtageklasser og ADHD-børn!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Usikkerhed om økonomien holder og midlertidige løsninger med pavilloner for eleverne
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Gå ind på hjemmesiden http://zieglersskolespareplan.blogspot.com/  og vis din utilfredshed nu.

Skolelukning af værste skuffe

I skolestrukturdebatten havde Socialdemokraterne gerne set, at borgmesteren og hans flertal havde levet op til de oprindelige intentioner om dialog og inddragelse samt at evt. skolelukninger sker ved overflytning af hele skoler og hele klasser. Sidste uges byrådsmøde viste desværre, at det ikke betyder noget for de borgerlige partier.
På Byrådsmødet var det var ikke aktuelt, hvad Socialdemokraterne mente om skolestrukturen, for borgmesteren havde allerede truffet sit valg – en lukning af både Parkskolen og Rønnevangsskolen, der til alles overraskelse pludselig blev trukket op af hatten.
Nu sker overflytning af eleverne fra Rønnevangsskolen til en ny skole på den værst tænkelige måde. Rønnevangsskolen skal splittes op og fordeles på to skoler med ét spor til Borgerskolen og ét til Torstorp. Samtidig vil eksisterende og velfungerende klasser bliver sprængt og fordelt på modtageskolens eksisterende klasser, som dermed bliver fyldt til bristepunktet.
Socialdemokraterne havde hellere set, at man havde været loyal over for det scenarie, som byrådet vedtog i marts, hvor skoler der kunne komme i spil fik reel mulighed for dialog og på at forberede sig på en evt. sammenlægning.
Med byrådets beslutning undlader man at gøre noget ved kommunens mest forfaldne skole, man lukker øjnene for vores integrationsproblemer, og man gør ikke noget for at styrke fagligheden i udskolingen.
I stedet for at udvikle vores skoler, har det borgerlige flertal besluttet at afvikle 2 af skolerne – og ikke et eneste ord om, hvordan resten af skolerne skal styrkes. For Socialdemokraterne viser dette, at skolestrukturdebatten kun handler om økonomi og ikke om vores børn.
Mette Søndergaard Pedersen
Byrådsmedlem (A)