NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

– Indlæg på byrådsmødet 17.marts 2015 af Svend-Erik Hermansen, medlem af  Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

385

Da vi hørte om nedlæggelsen og flytningen til Amager Hospital af samtlige medicinske senge fra Glostrup Hospital, blev vi faktisk chokerede over konsekvenserne af et sådant forslag. Vi kender vel alle medicinske patienter, som bruger Glostrup Hospital – og vi kan slet ikke forestille os indlæggelse på Amager Hospital i fremtiden fra Vestegnen og dermed også fra Høje-Taastrup Kommune. Læs hele artiklen Tryk Her

 

Reklamer

NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

  • Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

385

Baggrund

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er i februar sendt i høring i Region Hovedstadens Kommuner. Siden planen blev sendt i høring, har direktionen på Amager og Hvidovre Hospital imidlertid fremlagt et afgørende og omfattende ændringsforslag, der har store konsekvenser for borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

Den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen foreslås i fremtiden knyttet til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk – og det har den nye ledelse så benyttet sig af ganske omgående!

Der optræder nemlig nu – uden politisk behandling – et ændringsforslag fra direktionen på Amager og Hvidovre Hospital, hvor det foreslås, at alle medicinske senge i første omgang skal flyttes fra Glostrup Hospital til Amager Hospital. Når Hvidovre Hospital i 2019 er færdig med en igangværende ombygning, vil sengene herefter formentlig kunne flyttes til Hvidovre Hospital. Den ambulante medicinske aktivitet, foreslås fastholdt på Glostrup Hospital, ligesom der fortsat vil være en akutmodtagelse (skadestue) dog uden mulighed for indlæggelse. Læs mere Tryk Her

Var det mon meningen…..?

 357 – Af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem

En afgørelse omtalt i dagspressen har givet anledning til undren, da afgørelsen beror på oplysninger om frivilligt arbejde og ikke mindst begrundelser om at et åbent brev til kommunens borgmester også indgår i en afgørelse, som Arbejdsmarkedscentret har foretaget.

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle se en afgørelse om sygedagpenge, der indeholdt denne sætning (uddrag): Du har den 29.06.2014 skrevet et åbent brev til borgmesteren i Høje-Taastrup kommune. Du fremhæver dit virke som lokalformand for foreningen LEV i Høje-Taastrup, samt dit virke i Høje-Taastrup kommunes handicapråd.

Ud fra Handicaprådets referater kan Jobcentret konstatere tilstedeværelse og ikke mindst aktiv involvering i møderne.

Det får nu den konsekvens, at Jobcentret afgør, at vedkommende skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på trods af svær sygdom og behandlingsforløb med kræft……

Læs hele artiklen Tryk Her

Fjernvarmeprisen falder på Vestegnen

350

Fra 1. juli 2014 nedsætter VEKS den variable varmepris fra 110 til 95 kr./GJ – har VEKS’ bestyrelse netop vedtaget.

Den mest iøjnefaldende forklaring på prisfaldet er, at regeringen valgte ikke at indføre forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse – den ”berygtede” brændeafgift. VEKS havde naturligvis indregnet den nye afgift i budgettet for 2014.

Læs hele artiklen Her

Sager på en dagsorden kan da behandles – undtagen i Høje-Taastrup Kommune…..

347Byrådsmødet den 17.juni har bl.a. en sag om sundhed på dagsordenen eftersom borgmesteren på et møde i Ældre – og Sundhedsudvalget tidligere på måneden bistået af sit flertal forhindrede en almindelig behandling af et af de udsendte dagsordenspunkter.

Principper for en dagsorden er ellers normalt følgende:

Dagsorden

Der skal normalt foreligge en dagsorden for møderne, da den er et nødvendigt arbejdsredskab for enhver bestyrelse.

Læs hele artiklen Tryk Her

Birkehøj Plejecenter – velkommen til! – Af Svend-Erik Hermansen

344

Når man ser tilbage på den politiske indsats, kan det en gang imellem være gavnligt at kigge lidt på, hvad det egentlig er, der driver politikerne i indsatsen for at gøre tingene så godt som muligt ud fra respektive valgprogrammer, som er udformet af og vedtaget af medlemmerne.

Birkehøj har været meget længe undervejs – ansvaret for dette kan nok deles af et samlet byråd….

Socialdemokraternes rolle i sagen er interessant at se på – også ud fra den meget store indsats, som vi skal øve, når vi er i mindretal.

Brugen af hjemmesider og Facebook samt mødevirksomhed i stort omfang og læserindlæg i den lokale del af verdenspressen har været en væsentlig del af Socialdemokraternes indsats.

Læs hele artiklen Tryk Her

Mere og bedre pleje for pengene?

–   Af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokratisk medlem af Ældreudvalget

Birke Plejecenter

Et debatindlæg på vegne af de borgerlige partier (B, V, C og O) fra et konservativt medlem af byrådet i Lokalavisen den 16.juli giver anledning til nogen undren; derfor dette korte læserindlæg.

”Vi skal tænke i nye baner, det er muligt at få mere for pengene, Plejecenter Birkehøj skal i udbud, omsorg skal privatiseres, trang til frihed og fleksibilitet findes ikke i kommunernes ældrepleje og kommunerne kan spare millioner af kroner ved at udlicitere til private firmaer.” 

Læs hele artiklen Tryk Her