Rønnevang og Selsmose

Følg skoledebatten om fremtidens skole på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside http://www.htkdebat.dk/


Rønnevang og Selsmose

af jmz, Saturday 9. October 2010, kl. 00:34 (2 timer, 41 minutter siden) @ kurtsc
Hej Kurt og tak for dit svar,
Jeg kan godt se, at børn der går i Selsmoseskolen vil have længere til nærliggende skoler og jeg er enige med dig i, at det ikke er optimalt.
At lukke Rønnevangskolen fordi den geografisk ligger placeret på en måde, at børnene kan fordeles med kortest mulig afstand, er heller ikke optimalt.
Hvis jeg skulle beslutte hvilken skole der skal lukkes, vil jeg basere min beslutning på fakta:
– Rønnevangskolen har dobbelt så mange elever som Selsmoseskolen. Hvis I vælger at lukke Rønnevangskolen vil I gør det svært for dobbelt så mange børn og dobbelt så mange familier. At lukke en skole er en upopulær beslutning, som har negativ effekt på børn og forældrene; effekterne burde begrænses til så få børn som mulig.
– Rønnevangskolen er mere ”populær” en Selsmoseskolen. Dette kan tydelig ses i skolestrukturanalysen: 72 % af forældre til børn i Selsmoseskolens distrikt fravælger skolen. Dette betyder, at allerede i dag er der rigtig mange forældre i Selsmoseskolens distrikt der vælger en skole der ligger 2 km værk eller længere (hvorfor?). Dette er heller ikke optimalt.
– 93 % af eleverne i Selsmoseskolen er 2-sprogede. Dette er heller ikke optimalt og bidrager til at flere børn har brug for specialundervisning.
– Rønnevangskolen vil splittes ved lukningen. Jeg ved at der er tale om at flytte hele klasser, men det duer ikke i praksis, da mange familier vil vælge den skole der ligger tættes på hvor de bor og det vil betyde at klasserne vil ende med at blive splittet. Problemstilling er ikke anderledes for Selsmoseskolen, men her er der mange færre børn.
– Rønnevangskolen har 3 spor (2 rigtige spor og 1 specialklassespor). Selsmoseskolen har kun 2 spor.
– Du nævner at Rønnevangskolen har en gennemsnitlig klassekvotient på 17 og synes at det ikke er holdbart. Men klassekvotient på Selsmoseskolen er lavere ifølge skolestrukturanalysen
.
Skolelukningen vil have en negativ effekt på mange børn og familier. Jeg håber, I vælger en løsning der påvirker så få børn som mulig og forbedrer integrationen af 2-sprogede børn i kommunen.
Jeg går ud fra, at I har lavet en analyse af begge modeller (lukning af Rønnevangskolen versus lukning af Selsmoseskolen) med omkostninger, besparelser, risici, konsekvenser, osv. Hvor kan jeg finde analysen?
Med venlig hilsen
Jorge Luis Martinez

Hele tråden:
Reklamer

Skolestrukturreform:Skindemokrati

2 år blev der brugt på forarbejdet til en ny skolestrukturreform, borgmesteren holdt ikke aftaler om dialog og inddragelse om skolestrukturreformen. Byrådet holdt møde den 31.august og her blev der bl.a. taget principbeslutning om at sammenlægge Parkskolen med Grønhøjskolen. Siden blev der holdt budgetmøde i Kulturcentret og høring på Høje-Taastrup rådhus.

Der hersker ingen tvivl om at denne såkaldte politiske proces Skolestrukturreformen har været igennem udviklede sig til at være et Skindemokrati fem minutter før lukketid ”Beslutningen om at lukke Rønnevangsskolen var taget på forhånd”.

Børn, forældre, lærere, ansatte, skoler, skolebestyrelser, SFOer, klubber har her oplevet bagsiden af politik og den værste form for MAGBRYNDE ”og et demokrati der er sat ud af kraft”.
Borgmester Michael Ziegler, Det Konservative Folkeparti lover guld og grønne skove til demonstrationen ved Høje-Taastrup Rådhus og fortæller her det ikke er en spareplan. Men man kan læse mere om Budget 2011, høringsmateriale Tryk Her, det fortæller den sande historie om hvad borgmester Michael Ziegler, Det Konservative Folkeparti, og det borgerlige flertal har tænkt sig på skoleområdet for Budget 2011.

Set udefra kan man blive i tvivl om borgmester Michael Ziegler, Det Konservative Folkeparti, og det borgerlige flertal har fået læst alt høringsmateriale igennem, for tid til at lytte til børn, forældre, skolebestyrelser har de ikke haft, kun fremhævet hvor brillant Det Konservatives Folkepartis skolestrukturreform er.

Her er et lille udsnit fra blokkene, budget 2011, høringsmaterialet. Læs det mere fyldestgørende Tryk Her 

Her er et lille udsnit fra blokkene, budget 2011, høringsmaterialet. Læs det mere fyldestgørende Tryk Her 
Her er et lille udsnit fra blokkene, budget 2011, høringsmaterialet. Læs det mere fyldestgørende Tryk Her 
Her er et lille udsnit fra blokkene, budget 2011, høringsmaterialet. Læs det mere fyldestgørende Tryk Her
Her er et lille udsnit fra blokkene, budget 2011, høringsmaterialet. Læs det mere fyldestgørende Tryk Her 

Skolelukninger skal alene bruges til at lukke hullet i kommunekassen

Socialdemokraterne gik i denne weekend på gaden. Foto Gerdt Boss

Nej til lukning af Rønnevangsskolen og nej til besparelser på vores folkeskoler var det klare budskab, socialdemokraterne i denne weekend gik på gaden med.
Socialdemokraterne opfordrede borgerne til at påvirke de borgerliges beslutning om skolelukninger og -besparelser ved at støtte den igangværende underskriftsindsamling, støtte Facebook-gruppen ”Bevar Rønnevangsskolen” og ikke mindst vise sin utilfredshed ved at dukke op til det ekstraordinære byrådsmøde den 30. september, hvor den endelige afgørelse om kommunens fremtidige skolestruktur træffes.
Ifølge Socialdemokraterne, er det en ren og skær spareplan, som de borgerlige har fremlagt, hvor skolelukninger alene skal bruges til at lukke hullet i kommunekassen. Et hul der ifølge socialdemokraterne er skabt dels pga. den borgerlige regerings snævre økonomiske rammer, men i lige så høj grad fordi den konservative borgmester har ladet kommunens økonomi sejle. Sidste år overskred Ziegler budgettet med 100 mio. kr. – det er aldrig set tidligere, lyder det fra socialdemokraterne.
Fra Socialdemokraterne lyder alternativet, at man kun vil gå med til færre skoler, hvis vi samtidig kan give en håndfast garanti til forældre og elever om en bedre folkeskole med øget faglighed og konkrete kvalitetsløft, som mere IT og motion samt bedre faglokaler og 2 lærere/undervisningsassistenter i indskolingen. Det er desværre ikke tilfældet, derfor er vi imod skole spareplanen, lyder det fra socialdemokraterne.

Opråb til borgmester Michael Ziegler fra et barn der holder af sin Skole. Foto Gerdt Boss
Det Socialdemokratiske hold der var på gaden i weekenden.

Socialdemokraterne i Høje-Taastrup støtter Facebook-gruppen ”Bevar Rønnevangsskolen”


NYT – Underskriftsindsamling – Bevar Rønnevangsskolen.


FaceBook-gruppen Bevar Rønnevangsskolen er i gang med underskriftsindsamling.
Hvis du ikke møder de friske underskriftsindsamlere, så kan du afgive din underskrift Digitalt på denne Link 

Debatmøde om skolestruktur

Kilde:Taastrup Avis
Borgerne er ikke inviteret fysisk med, når der torsdag den 23. september kl. 18.30-21.30 bliver holdt temamøde om skolestrukturen. Kun bestyrelser og ledere fra skoler, daginstitutioner og fritidsklubber, repræsentanter for medarbejdernes faglige organisationer samt repræsentanter for foreningslivet er inviteret, men alle andre har mulighed for at følge debatten på kommunens hjemmeside htk.dk, hvor mødet transmitteres direkte og man kan via e-mail sende spørgsmål til aftenens oplægsholder og panelet. Det er ønsket med arrangementet at drøfte et fremtidigt skolevæsen med afsæt i konklusioner og anbefalinger fra ”Skolens Rejsehold”. Skolens Rejsehold blev nedsat af regeringen for at lave et eftersyn af den danske folkeskole – med en målsætning om, at folkeskolen skal være blandt top fem i verden. Rejseholdet offentliggjorde sine anbefalinger i juni i år, og temamødets oplægsholder er Rejseholdets formand, Jørgen Søndergaard, der også er formand for Skolerådet og direktør for SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Efter hans oplæg – og spørgsmål til dette – er der paneldebat med Jørgen Søndergaard og direktør for CPH West Eva Hoffman-Bang, der ligeledes deltog i Rejseholdet, samt Skolestruktur-udvalgets formand Kurt Scheelsbeck og næstformand Mette Søndergaard Pedersen. I paneldebatten er der afsat tid til at drøfte Byrådets beslutning fra den 31. august med repræsentanterne fra Skolestrukturudvalget. Rejseholdets anbefalinger kan læses på http://www.skolensrejsehold.dkNej til Zieglers skole-spareplan.

Den konservative borgmester, Michael Ziegler, har nu gennemtrumfet en skadelig spareplan for vores folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune.
En spareplan, der mærkbart forringer folkeskolerne, er Socialdemokraterne selvfølgelig lodret imod, og vi stemte derfor klart NEJ til Zieglers skole-spareplan.
Skolelukninger skal nu alene bruges til at lukke hullet i kommunekassen. Et hul der er skabt dels pga. den borgerlige regerings snævre økonomiske rammer, men i lige så høj grad fordi den konservative borgmester har ladet kommunens økonomi sejle. Sidste år overskred Ziegler budgettet med 100 mio. kr. – det er aldrig set tidligere!
Fra socialdemokratisk side har vi hele tiden sagt, at vi vil have bedre folkeskoler – ikke billigere folkeskoler! Socialdemokraterne vil kun gå med til færre skoler, hvis vi samtidig kan give en håndfast garanti til forældre og elever om en bedre folkeskole med øget faglighed og konkrete kvalitetsløft, som mere IT og motion samt bedre faglokaler og 2 lærere/undervisningsassistenter i indskolingen. Vi får ikke øget faglighed og konkrete kvalitetsløft, hvis pengene ikke bliver indenfor skolerne.
I stedet får vi nu Zieglers skole-spareplan, der betyder:
En ren spareøvelse – i de borgerliges beslutning nævnes der ikke med et eneste ord noget om kvalitetsløft eller bedre folkeskoler!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Klassekammerater splittes op i nye klasser på nye skoler – hele klasser flyttes ikke!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Manglende dialog og inddragelse – nye skoler blev bragt i spil i 11. time!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Stor uvished om placeringen af specialklasser, modtageklasser og ADHD-børn!
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Usikkerhed om økonomien holder og midlertidige løsninger med pavilloner for eleverne
         Det kan socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemme for.
Gå ind på hjemmesiden http://zieglersskolespareplan.blogspot.com/  og vis din utilfredshed nu.