Forslag om Sundhedsråd positivt modtaget!

Socialdemokraterne foreslog i forbindelse med ugens møde i Ældre – og Sundhedsudvalget, at der skulle tages initiativ til oprettelse af et Sundhedsråd i Høje-Taastrup Kommune.

Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Udfordringerne omkring sygdom, forebyggelse og fremme af sundhed er meget store blandt alle borgere i kommunen, fremhæver Svend-Erik Hermansen, der stillede forslaget.

Der vil nu blive fremlagt en sag fra administrationen, der beskriver mulighederne for et nyt Sundhedsråd, der kan medvirke til at løse udfordringerne på dette område i fremtiden.

Vore tanker er, at man ved hjælp af mange forskellige kræfter skulle kunne få flere forslag og holdninger om sundhedspolitikken i Høje-Taastrup Kommune, hvilket vil være til stor hjælp med at løse opgaverne på hele sundhedsområdet og her især ikke mindst forslag om det forebyggende arbejde, understreger Svend-Erik Hermansen.

Læs hele artiklen Tryk Her

Reklamer

Socialdemokraterne er imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital nu og i fremtiden!

393

  • Indlæg på byrådsmødet 28.april 2015 til sag 9

Socialdemokraterne finder det helt nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune udtrykker sig helt klart i denne sag om et høringssvar til Hospitals – og Psykiatriplan 2020, som omhandler den fremtidige hospitalsservice i Hovedstadsområdet uanset om det drejer sig om sygdomsområder eller om fysiske placeringer af sygehusene i fremtiden.

Udvalgsbehandlingen af sagen i Ældre – og Sundhedsudvalget den 14.april blev en lidt underlig oplevelse med klar usikkerhed til følge om byrådets holdning til forslaget om at fjerne de medicinske senge fra Glostrup Hospital til Amager Hospital – og måske til Hvidovre Hospital i et vist omfang.

På trods af en enig vedtagelse på byrådsmødet den 17.marts

Læs hele artiklen Tryk Her

 

NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

– Indlæg på byrådsmødet 17.marts 2015 af Svend-Erik Hermansen, medlem af  Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

385

Da vi hørte om nedlæggelsen og flytningen til Amager Hospital af samtlige medicinske senge fra Glostrup Hospital, blev vi faktisk chokerede over konsekvenserne af et sådant forslag. Vi kender vel alle medicinske patienter, som bruger Glostrup Hospital – og vi kan slet ikke forestille os indlæggelse på Amager Hospital i fremtiden fra Vestegnen og dermed også fra Høje-Taastrup Kommune. Læs hele artiklen Tryk Her

 

NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

  • Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

385

Baggrund

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er i februar sendt i høring i Region Hovedstadens Kommuner. Siden planen blev sendt i høring, har direktionen på Amager og Hvidovre Hospital imidlertid fremlagt et afgørende og omfattende ændringsforslag, der har store konsekvenser for borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

Den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen foreslås i fremtiden knyttet til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk – og det har den nye ledelse så benyttet sig af ganske omgående!

Der optræder nemlig nu – uden politisk behandling – et ændringsforslag fra direktionen på Amager og Hvidovre Hospital, hvor det foreslås, at alle medicinske senge i første omgang skal flyttes fra Glostrup Hospital til Amager Hospital. Når Hvidovre Hospital i 2019 er færdig med en igangværende ombygning, vil sengene herefter formentlig kunne flyttes til Hvidovre Hospital. Den ambulante medicinske aktivitet, foreslås fastholdt på Glostrup Hospital, ligesom der fortsat vil være en akutmodtagelse (skadestue) dog uden mulighed for indlæggelse. Læs mere Tryk Her

BUDGET 2015

Følg seneste nye om Budget 2015 i Høje-Taastrup Kommune Tryk Her 

Svend_Erik_HermansenByrådet har nu taget konkret fat på årets store opgave med at lave et budgetforslag, der skal gælde for næste år, 2015. Her fastlægges forslag til serviceniveau på samtlige kommunale områder, hvor det drejer sig om skolen, om ældreplejen, om idrætten, om vejene og om det sociale område samt om arbejdsmarkedet – og meget meget mere.
Der betyder, at der også nu er fuld gang i bestræbelserne på at samle besparelsesforslag til brug for byrådets arbejde med at skabe balance i budgetforslag 2015 for Høje-Taastrup Kommune.
Budget 2015 vedtages endeligt på byrådsmødet torsdag den 9.oktober kl. 1800!

Nu hedder det så nok ikke så meget besparelser, men kaldes i stedet effektiviseringer eller omstillinger, men mange gange betyder ordene altså besparelser – og dermed en risiko for egentlige serviceforringelser.
Socialdemokraterne vil selvfølgelig også levere bidrag til materialet, og vi vil her især gøre opmærksom på, at samtlige forslag altid skal indeholde konsekvensbeskrivelser.
Samtidig vil vi forsøge at præcisere endemålet om fastholdelse af service i størst muligt omfang overfor skatteborgere, brugere og erhvervsliv uanset eventuelle besparelsesforslag.

Indtil videre er der udarbejdet budgetmateriale alene fra administrationen – dog med enkelte politiske forslag indimellem. Det drejer sig bl.a. om nye forslag til investeringer, prioriteringsforslag (såkaldte effektiviseringer), besparelsesforslag og nye anlægsforslag.
Mange møder, høringssvar fra borgere og erhvervsliv samt forhandlinger vil være en del at tilværelsen de næstkommende måneder, som altså slutter torsdag den 9.oktober ved 20-tiden, hvor budget 2015 skal vedtages på Bygaden 2 i Høje-Taastrup af et flertal på mindst 11 – og måske med alle 21 byrødder som deltagere?

Her på http://www.svend-erik.nu vil du – igen – kunne følge samtlige hemmelige og offentliggjorte budgetforslag samt alle høringssvar m.v. som tidligere år!
Her kan du læse baggrunden for Direktionens forslag til budget 2015 – 2018; behandles på Økonomiudvalgets ordinære møde den 19.august.

Mere følger her på siderne på et for tjenesten belejligt tidspunkt!

Sager på en dagsorden kan da behandles – undtagen i Høje-Taastrup Kommune…..

347Byrådsmødet den 17.juni har bl.a. en sag om sundhed på dagsordenen eftersom borgmesteren på et møde i Ældre – og Sundhedsudvalget tidligere på måneden bistået af sit flertal forhindrede en almindelig behandling af et af de udsendte dagsordenspunkter.

Principper for en dagsorden er ellers normalt følgende:

Dagsorden

Der skal normalt foreligge en dagsorden for møderne, da den er et nødvendigt arbejdsredskab for enhver bestyrelse.

Læs hele artiklen Tryk Her

Programmet for vejbesigtigelse 15.maj 2014, Høje-Taastrup Kommune

Så er det igen tid for den årlige vejbesigtigelse, hvor byrådspolitikerne skal rundt i hele kommunen for at se på forskellige problemstillinger, som er rejst af borgere, grundejerforeningen og andre, der gerne vil have ændringer på forskellige områder.

venlig hilsen  Byrådsmedlem Svend-Erik Hermansen

Læs mere Programmet for vejbesigtigelse 15.maj 2014, Høje-Taastrup Kommune.