Forslag om Sundhedsråd positivt modtaget!

Socialdemokraterne foreslog i forbindelse med ugens møde i Ældre – og Sundhedsudvalget, at der skulle tages initiativ til oprettelse af et Sundhedsråd i Høje-Taastrup Kommune.

Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Udfordringerne omkring sygdom, forebyggelse og fremme af sundhed er meget store blandt alle borgere i kommunen, fremhæver Svend-Erik Hermansen, der stillede forslaget.

Der vil nu blive fremlagt en sag fra administrationen, der beskriver mulighederne for et nyt Sundhedsråd, der kan medvirke til at løse udfordringerne på dette område i fremtiden.

Vore tanker er, at man ved hjælp af mange forskellige kræfter skulle kunne få flere forslag og holdninger om sundhedspolitikken i Høje-Taastrup Kommune, hvilket vil være til stor hjælp med at løse opgaverne på hele sundhedsområdet og her især ikke mindst forslag om det forebyggende arbejde, understreger Svend-Erik Hermansen.

Læs hele artiklen Tryk Her

Reklamer

Socialdemokraterne er imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital nu og i fremtiden!

393

  • Indlæg på byrådsmødet 28.april 2015 til sag 9

Socialdemokraterne finder det helt nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune udtrykker sig helt klart i denne sag om et høringssvar til Hospitals – og Psykiatriplan 2020, som omhandler den fremtidige hospitalsservice i Hovedstadsområdet uanset om det drejer sig om sygdomsområder eller om fysiske placeringer af sygehusene i fremtiden.

Udvalgsbehandlingen af sagen i Ældre – og Sundhedsudvalget den 14.april blev en lidt underlig oplevelse med klar usikkerhed til følge om byrådets holdning til forslaget om at fjerne de medicinske senge fra Glostrup Hospital til Amager Hospital – og måske til Hvidovre Hospital i et vist omfang.

På trods af en enig vedtagelse på byrådsmødet den 17.marts

Læs hele artiklen Tryk Her

 

NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

– Indlæg på byrådsmødet 17.marts 2015 af Svend-Erik Hermansen, medlem af  Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

385

Da vi hørte om nedlæggelsen og flytningen til Amager Hospital af samtlige medicinske senge fra Glostrup Hospital, blev vi faktisk chokerede over konsekvenserne af et sådant forslag. Vi kender vel alle medicinske patienter, som bruger Glostrup Hospital – og vi kan slet ikke forestille os indlæggelse på Amager Hospital i fremtiden fra Vestegnen og dermed også fra Høje-Taastrup Kommune. Læs hele artiklen Tryk Her

 

NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

  • Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

385

Baggrund

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er i februar sendt i høring i Region Hovedstadens Kommuner. Siden planen blev sendt i høring, har direktionen på Amager og Hvidovre Hospital imidlertid fremlagt et afgørende og omfattende ændringsforslag, der har store konsekvenser for borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

Den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen foreslås i fremtiden knyttet til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk – og det har den nye ledelse så benyttet sig af ganske omgående!

Der optræder nemlig nu – uden politisk behandling – et ændringsforslag fra direktionen på Amager og Hvidovre Hospital, hvor det foreslås, at alle medicinske senge i første omgang skal flyttes fra Glostrup Hospital til Amager Hospital. Når Hvidovre Hospital i 2019 er færdig med en igangværende ombygning, vil sengene herefter formentlig kunne flyttes til Hvidovre Hospital. Den ambulante medicinske aktivitet, foreslås fastholdt på Glostrup Hospital, ligesom der fortsat vil være en akutmodtagelse (skadestue) dog uden mulighed for indlæggelse. Læs mere Tryk Her

Sager på en dagsorden kan da behandles – undtagen i Høje-Taastrup Kommune…..

347Byrådsmødet den 17.juni har bl.a. en sag om sundhed på dagsordenen eftersom borgmesteren på et møde i Ældre – og Sundhedsudvalget tidligere på måneden bistået af sit flertal forhindrede en almindelig behandling af et af de udsendte dagsordenspunkter.

Principper for en dagsorden er ellers normalt følgende:

Dagsorden

Der skal normalt foreligge en dagsorden for møderne, da den er et nødvendigt arbejdsredskab for enhver bestyrelse.

Læs hele artiklen Tryk Her

Mere og bedre pleje for pengene?

–   Af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokratisk medlem af Ældreudvalget

Birke Plejecenter

Et debatindlæg på vegne af de borgerlige partier (B, V, C og O) fra et konservativt medlem af byrådet i Lokalavisen den 16.juli giver anledning til nogen undren; derfor dette korte læserindlæg.

”Vi skal tænke i nye baner, det er muligt at få mere for pengene, Plejecenter Birkehøj skal i udbud, omsorg skal privatiseres, trang til frihed og fleksibilitet findes ikke i kommunernes ældrepleje og kommunerne kan spare millioner af kroner ved at udlicitere til private firmaer.” 

Læs hele artiklen Tryk Her

Et gennembrud for hjemløse!

Det var overskriften tilbage fra budgetvedtagelsen for 2005 i oktober 2004.

194

Her besluttede byrådsflertallet, at vi skulle lokalisere et areal til boliger for særligt udsatte, således at vi i løbet af året kunne træffe en principbeslutning om oprettelse af et særligt bomiljø for hjemløse.

Det ser nu ud til i 2012 og fremefter at kunne være en succes for hjemløse i denne kommune og dermed også for datidens beslutningstagere, der vedtog at gøre noget ved et stort problem for vore svageste medborgere.

Læs hele artiklen TRYK HER